Till Karlskogas startsida

Bokningsregler

Det är stor efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar. I syfte att skapa en så rättvis fördelning som möjligt av tider i den konkurrens som ibland uppstår, följer kommunen riktlinjer för bokningarna.

Kommunens idrottslokaler och anläggningar hyrs endast ut till personer över 18 år. Hyresgästen utser en ledare, även den över 18 år, som ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att se till att god ordning upprätthålls och ansvarar för de personer, barn som vuxna, som befinner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. Ledaren har även till uppgift att se till att boknings- och trivselregler följs. Deltagarna får endast vistas där samtidigt som ledaren. På anläggningen, i lokalen eller i anknytning till densamma är rökning, alkohol- och drogbruk förbjudet.

Idrottslokalen eller anläggningen får endast användas under bokad tid och omklädningsrummen maximalt 30 minuter före och efter bokad tid.

Ledaren ska vid ankomst kontrollera anläggningen eller lokalen och dess utrustning. I de fall nedskräpning eller skador upptäcks, eller att utrustningen är felplacerad, ska detta anmälas till Lokalbokningen senast nästkommande vardag. När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad, utrustningen stå på anvisad plats och fönster, dörrar och kranar vara låsta respektive stängda. Detta gäller samtliga hyresgäster, även i de fall det kommer hyresgäster efteråt. Hyresgästen måste lämna lokalen eller anläggningen senast 30 minuter efter bokad tid.

Det är ledarens uppgift att se till att nödutgångarna inte blockeras, att gränsen för antalet personer som får vistas i lokalen inte överskrids och att obehöriga inte släpps in i lokalen. Ledaren ska ta del av utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning.

Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. Här inräknas bland annat fotbollar och skor, som inte får lämna märken i golvet. I inomhusanläggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknande medel.

En hyresgäst som inte följer bokningsreglerna eller som förorsakar skada på lokal eller dess utrustning kan bli betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.

Ingen garanti att få boka

Lokalbokningen kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till hallar, planer eller andra utrymmen så fort önskemål om detta uppstår, då dessa redan kan vara fullbokade/upptagna.

Prioriteringslista uthyrning av idrottsanläggningar

 1. Idrottsföreningar ungdomsverksamhet
 2. Idrottsföreningar seniorverksamhet
 3. Övriga föreningar ungdomsverksamhet
 4. Övriga föreningar seniorverksamhet
 5. Privata hyresgäster
 6. Kommersiella hyresgäster
 7. Externa hyresgäster

Prioriteringslista fotboll

 1. Allsvenskan, dam och herr
 2. Elitettan / Superettan
 3. Division 1, dam och herr
 4. Division 2, dam och herr
 5. Division 3, dam och herr
 6. Nationella förbundscuper, junior/pojk- och flickallsvenskan
 7. Division 4, dam och herr
 8. Division 5
 9. Division 6
 10. Division 7

Prioriteringslista ishockey

 1. SHL
 2. Allsvenskan / Riksserien Dam
 3. Div. 1 Herr / J20 Superelit / J18 Allsvenskan
 4. Div. 2 Herr / Div.1 Dam / J20 Elit / J18 Elit
 5. Div. 3 Herr / Div. 2 Dam

Specialregler för breddarenor

Skol-, barnomsorgs- och fritidsverksamhet har bokningsföreträde på breddarenorna på skoldagar mellan kl. 8 och 16 (vissa avvikelser kan förekomma). De ges förtur till idrottslokaler och anläggningar som ligger i eller i anslutning till verksamhetens hemvist. Generellt prioriteras barn- och ungdomsverksamhet på breddarenorna, där en jämn fördelning av tider mellan flickor och pojkar eftersträvas.

De tidigaste träningstiderna går i första hand till verksamhet för yngre barn. Föreningar som utövar en viss typ av verksamhet har företräde till anläggningar som är specialanpassade för sådan verksamhet. Inomhussporter går före utomhussporter i inomhuslokaler under vintertid. Idrottsföreningar har företräde framför andra föreningar till anläggningar och lokaler som har hög efterfrågan eller som uppfyller särskilda tävlingskrav. I mån av plats får även privatpersoner, företag och grupper som inte utgör en förening boka tider i idrottslokaler och anläggningar.

Regler för arrangemang, cuper och turneringar

Föreningarnas ordinarie verksamhet utgör grunden för fördelningen av tider. Arrangemang, cuper och turneringar kan dock leda till ändring av fördelade tider. Matcher går före träning. Prioritering mellan cuper och turneringar utgår från dignitet och divisionstillhörighet.

Regler för avbokning och avstängning

Förhinder att utnyttja bokad lokal skall meddelas Lokalbokningen senast 48 timmar innan bokningstillfälle. Vid utebliven avbokning debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 500 kronor, utöver hyresavgiften. Poststämpel eller datum för skickat e-brev gäller som avbokningsdatum för samtliga avbokningar.

Hyresgäster riskerar avstängning om de inte följer kommunens bokningsregler, eller om de, i enlighet med av Kultur- och fritidsförvaltningens rutiner för avstängning i samband med skuld, har hyresskuld till kommunen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?