Till Karlskogas startsida

Inköpt konst och donationer

Karlskoga kommun har en rik kulturskatt i form av olika konstverk som både köpts in eller mottagits som konstdonationer.

Lös konst

Lös konst benämns konstverk som inte är platsbundna, det kan till exempel vara målningar, grafik, textilier och mindre skulpturer.

All konst som köps in arkivförs i kommunens konstdatabas och därefter lånas den ut till kommunens förvaltningar, bolag och tjänstepersoner. Konst köps först in från konstnärer som har utställning i Karlskoga Konsthallen.

Konstdonationer

Karlskoga kommun har under åren mottagit över 7 000 konstverk från privatpersoner och från ättlingar till konstnärer. Det är till exempel verk av konstnärerna Paul Andersson, Bernt Johansson, Herbert Walås och Gunnar Bruzewitz.

Kontakta Karlskoga kommun för mer information om de olika konstverken i kommunen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?