Till Karlskogas startsida

Prästkragen

Prästkragens förskola. En röd byggnad med vita knutar och asfalt runt omkring byggnaden.

Prästkragens förskola ligger i området Stråningstorp i Karlskogas södra del vid en återvändsgata utan förbipasserande trafik.

Prästkragens förskola består av fyra avdelningar. Det finns tre avdelningar med barn i åldrarna 1-4 år och en avdelning med de äldsta barnen. Vi har en stor gård med sandlådor, gungor och klätterredskap.

Utevistelse anses viktig hos oss och vi går en gång i veckan till den intilliggande skogen, utöver den dagliga vistelsen på förskolegården.

På Prästkragen fokuserar vi på att vara förebilder, ha roligt tillsammans och ta fram det positiva hos varandra. Att få vistas i en miljö med positivt tänkande är del av vår värdegrund.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Fyra avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, gärna före klockan 07.15. Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms till vårt mobilnummer när vi har stängt.

Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro. Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: prastkragen@karlskoga.se

Besöksadress:
Stjälkvägen 10

Namn: Britt-Marie Nässén

Titel: Rektor förskola

E-post: brittmarie.nassen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?