Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Prästkragen

Prästkragens förskola består av fyra avdelningar och har cirka 69 barn i åldrarna 1-5 år. Det finns tre avdelningar med barn i åldrarna 1-4 år och en avdelning med de äldsta barnen. Prästkragens förskola ligger vid en återvändsgata utan förbipasserande trafik. Vi har en stor omgärdad gård med sandlådor, gungor och klätterredskap.

Vi arbetar med skapande verksamhet, lek, och rörelse. Vi har samlingar med sång och andra aktiviteter. Utevistelse anses viktig hos oss och vi går en gång i veckan till den intilliggande skogen, utöver den dagliga vistelsen på förskolegården. 

Trygghet och positivitet

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga här på förskolan. Vår ambition är att stärka deras självkänsla, främja deras nyfikenhet och lust att lära samt att öka förståelsen för alla människors lika värde och respekt för varandras olikheter. Vi skapar trygghet genom att se och lyssna på varandra och följa tydliga rutiner och regler. På Prästkragen fokuserar vi på att vara förebilder, ha roligt tillsammans och ta fram det positiva hos varandra. Att få vistas i en miljö med positivt tänkande är del av vår värdegrund.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, gärna före klockan 07.15. Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms till vårt mobilnummer när vi har stängt.

Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro. Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: prastkragen@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning 1: 0586-610 53 
Mobil: 079-061 26 03

Avdelning 2: 0586-610 54 
Mobil: 079-061 26 04

Avdelning 3: 0586-622 14 
Mobil: 079-061 26 05

Avdelning 4: 0586-612 94 
Mobil: 079-061 26 06

Besöksadress:
Stjälkvägen 10

Namn: Amanda Regestad

Titel: Rektor förskola

E-post: amanda.regestad@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?