Till Karlskogas startsida

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar du vanliga frågor och svar gällande förskola och fritids.

Ansökan om förskoleplats och kö

Vilket datum ska jag ange som önskat startdatum?

Önskat startdatum är det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja inskolningen.

Vad innebär platsgarantin?

Platsgarantin innebär att du är garanterad plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det datum du ansöker om plats. Garantin gäller en plats i en av kommunens förskolor. Det kan innebära att du får en plats i en annan kommunal förskola än den du önskat. Tackar du nej till erbjuden plats lämnar du automatiskt kön och behöver ansöka om förskoleplats på nytt.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till en plats?

Nej, tackar du nej till en erbjuden plats så lämnar du automatiskt kön och behöver ansöka om förskoleplats på nytt.

Behöver båda vårdnadshavarna tacka ja till förskoleplatsen?

Bor båda vårdnadshavarna på samma adress räcker det med att en vårdnadshavare svarar. Bor vårdnadshavarna på olika adresser måste båda svara på erbjudandet.

Jag har blivit erbjuden plats på förskola till mitt barn men vill skjuta upp inskolningen. Från och med när betalar jag avgiften?

Du kan skjuta fram starten max en månad och du betalar från den dagen du har blivit erbjuden plats.

Kan den ena vårdnadshavaren bo i en annan kommun?

Ja. Det är möjligt att en av vårdnadshavarna bor i en annan kommun och barnet har förskoleplats eller fritidsplats i Karlskoga. Barnet kan däremot inte ha plats i två kommuner samtidigt.

Vistelsetid

Vilka öppettider har förskolan/pedagogisk omsorg?

Förskolan/pedagogisk omsorg har öppet måndag till fredag kan tidigast klockan 06:00 till senast 18:00. Röda dagar är verksamheterna stängda. Öppettider kan variera mellan 06.00 och 18.00 då förskolans öppettider styrs av barns vistelsetider.

Hur många timmar får mitt barn vara på förskolan?

Ditt barns vistelsetid på förskolan beror på din sysselsättning. Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar din arbetstid/studietid, plus restid. Du som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till 15 timmar vistelsetid per vecka.

Om jag är föräldraledig när får mitt barn, som har en placering, vara på förskolan?

Vistelsetiden som erbjuds på förskolan vid föräldraledighet är fem timmar per dag tisdag till torsdag mellan klockan 8.00-14.00. och gäller direkt när ett syskon fötts. Inom den tidsramen får du välja en specifik tid, exempelvis 8.00-13.00, 8.30-13.30 eller 9.00-14.00. Schema registreras i E-tjänsten.

E-tjänsten hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag är hemma med graviditetspenning. Vilka tider får jag lämna mitt barn på förskolan?

Graviditetspenning räknas som sjukskrivning och ditt barn kan därför gå sina vanliga tider.

Jag kommer att bli arbetslös. Får mitt barn vara kvar på förskolan?

Ja. Du får lämna ditt barn 15 timmar per vecka när du är arbetslös. När du får arbete igen kan du meddela fler timmar genom att skapa ett nytt schema i E-tjänsten.

E-tjänsten hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur många timmar har mitt barn rätt att vara i förskolan under min sjukskrivning?

Den ordinarie tidsomfattningen gäller, schemaläggning sker i samråd med förskolan/pedagogisk omsorg.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden för förskola är två månader. För fritids är platsen tillgänglig till det sista datumet samma månad. Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten.

Här säger du upp din förskoleplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt barn går idag 15 timmar per vecka men jag önskar mer tid för mitt barns utvecklings skull, är det möjligt?

Du kan söka dispens för utökad tid i förskola som ska lämnas till rektor för beslut.

Barnets andra vårdnadshavare och jag ska separera. Hur gör vi med förskoleplaceringen?

Fyll i blanketten om delad barnomsorgsplats och skicka till förskolekontoret.

Skolförvaltningen
Värmlandsvägen 23
691 34 Karlskoga

Vad är skälig restid mellan förskola och mitt arbete/skola?

Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/atudierna.

Edlevo

Hur registrerar jag mitt barns schema?

Du registrerar ditt barns schema i Edlevo app.

Edlevo för vårdnadshavare | Karlskoga Länk till annan webbplats.

Varför får jag påminnelser om att uppdatera schema?

Du kommer alltid få påminnelse om att uppdatera schema när det håller på att ta slut. Första påminnelsen går ut när det är 7 dagar kvar tills det nuvarande schemat tar slut. Påminnelserna löper på till dess du uppdaterat schema. Du kan uppdatera 20 veckor åt gången.

Vad innebär spärrtid?

Spärrtiden innebär att du kan registrera eller ändra schema senast 5 dagar i förväg. Vid ändringar med kort varsel behöver du kontakta din förskola.

Hur registreras schema vid delad vårdnad?

Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavare registrera ett eget schema. Du registrerar schemat som vanligt i appen. Förskolepersonalen ser vem som uppdaterat schema.

Avgift/fakturering

Vad kostar det att ha mitt barn i förskolan?

Avgiften baseras på hushållets totala inkomst. Läs mer här: Avgifter och regler | Karlskoga Länk till annan webbplats.

Jag har varit på semester och mitt barn har inte varit på förskolan. Måste jag betala full avgift?

Ja. Avgiften betalas 12 månader om året. Du betalar för ditt barns placering i förskolan, inte för det antal timmar barnet går i förskolan

Jag är arbetslös. Varför betalar jag samma avgift?

I Karlskoga kommun betalar du för barnets placering, inte för det antal timmar barnet går i förskolan. Tänk på att ändra din inkomst när du blir arbetslös. Har du en lägre inkomst så blir också avgiften lägre.

Hur får jag min faktura?

Karlskoga kommun sänder faktura via Kivra eller annan digital brevlåda eller via post. Du kan också betala via autogiro eller E-faktura.

Vårt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna. Vem ska betala fakturan?

Barnet kan ha en delad plats. Det innebär att barnet har en placering och vårdnadshavarna får varsin faktura. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.

När ska jag ange mina inkomstuppgifter?

Du anger dina inkomstuppgifter när du ansöker om plats i förskola eller fritidshem och om inkomsten förändras eller efterfrågas.

Jag får meddelande om inkomstuppdatering, varför?

Cirka två gånger per år uppmanas du som vårdnadshavare att lämna korrekta inkomstuppgifter. Förskole- och fritidsavgiften baseras på inkomsten, därför är det viktigt att lämna korrekta uppgifter så att även fakturan blir korrekt.

Hur uppger jag min inkomst när jag har en oregelbunden månadsinkomst? (Exempelvis timvikarie)

Du kan lägga ihop din genomsnittliga inkomst för exempelvis tre månader och ange den summan. Alternativt att du uppdaterar din inkomst varje månad.

Varför betalar jag förskole/fritidsavgift för mitt barn under sommaren när mitt barn är hemma?

I Karlskoga Kommun betalar du för ditt barns placering i förskolan, inte för det antal timmar barnet går i förskolan. Därför får du en faktura även om barnet är ledigt eller sjukt.

Jag har hört att jag får avdrag på avgiften när mitt barn fyllt tre år, stämmer det?

Alla 3-5 åringar, med barnomsorgsbehov på mer än 15 timmar per vecka, får 35% avdrag på avgiften under perioden 15 september till 31 maj. Det gäller från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Barn 3-5 år som är på förskolan/pedagogisk omsorg max 15 timmar per vecka betalar ingen avgift under ovanstående period. Under juni till halva september är det ingen reducering, då betalar du full avgift.

Lov och ledighet

Får jag ha mitt barn på förskolan när jag har semester eller under annan ledighet?

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från förskola/pedagogisk omsorg.

Vad gäller när förskola/fritids har stängt för kompetensutvecklingsdag?

Förskola och fritids har rätt att hålla stängt några dagar per år för kompetensutveckling. Dessa dagar erbjuds plats på annan förskola eller fritidshem om behov finns. Information och anmälan sänds ut till dig som vårdnadshavare inför alla kompetensutvecklingsdagar.

Är förskolan öppen under sommarlov och jullov?

Ja. Ett begränsat antal förskolor och fritidshem har öppet under båda loven. Information och anmälan sänds ut till dig som vårdnadshavare inför alla lov- och semesterperioder.

Jag har missat att anmäla barnomsorgsbehov inför lov, vad gör jag?

När tiden har gått ut för att anmäla barnomsorgsbehov så är det förskolepersonalen tillsammans med rektor som hanterar detta. Kontakta förskolepersonalen eller rektor direkt och meddela ditt barnomsorgsbehov.

Uppsägning

Hur säger jag upp mitt barns förskoleplats?

Du säger upp platsen i E-tjänsten. E-tjänsten hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Uppsägningstiden är alltid två månader för förskola och räknas från det datum uppsägningen inkommer till förskolekontoret. Avgiften betalas hela uppsägningstiden.

Ska förskoleplatsen sägas upp inför skolstart?

Nej. Vårdnadshavare behöver inte säga upp en kommunal förskoleplats när barnet ska börja i förskoleklass om plats önskas på det fritidshem på den skola där barnet blir inskrivet i förskoleklass

Kan mitt barn stängas av från förskola/fritids?

Ja, om du som vårdnadshavare inte betalat avgiften eller om det visar sig att ditt barn har fått platsen på felaktiga uppgifter. Ditt barn kan också mista sin plats om det inte varit närvarande under en längre tidsperiod.

Fritids

Kan jag säga upp mitt barns fritidsplats under sommaren?

Vid uppsägning av plats i fritidshem under sommaren måste uppehållet vara minst tre månader. Om behov uppstår inom tre månader blir du efterdebiterad från och med den dag barnet lämnade platsen.

Hur lång uppsägningstid är det på fritids?

Vid uppsägning av fritidsplats, avslutas placeringen det sista datumet samma månad som du säger upp den. Platsen kan nyttjas fram tills dess och avgiften kommer avse placering för hela månaden.

Får mitt barn vara på fritids när jag är föräldraledig med ett syskon?

Nej. Fritidsplatsen upphör automatiskt när syskon föds. Platsen avslutas utan uppsägningstid. Du som förälder är skyldig att meddela fritidshemmet när den nya familjemedlemmen har anlänt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?