Till Karlskogas startsida

Synpunkter och klagomål

Vi på skolförvaltningen gör vårt bästa för att verksamheten ska fungera bra. Tyvärr finns det ibland delar som inte fungerar tillfredsställande och då vill vi att du berättar det för oss.

Om du har synpunkter på vår verksamhet eller är missnöjd med något bör du i första hand vända dig till ansvarig lärare eller berörd personal för att diskutera frågan. Om du upplever att ni inte hittar en lösning på problemet eller att du inte får gehör för dina åsikter kan du gå vidare till ansvarig rektor.

Lämna in din synpunkt

Du kan med fördel använda e-tjänsten Kontakta Karlskoga kommun för att föra fram dina synpunkter. Ditt meddelande skickas då vidare till rätt person inom vår organisation. Det går också bra att kontakta ansvarig chef direkt via telefon, e-post eller brev. Kontaktuppgifter hittar du under respektive enhets webbsida. Du kan också kontakta vår handläggare på skolförvaltningen. Om du vill ha återkoppling i frågan är det viktigt att du uppger dina kontaktuppgifter.

Den som tar emot klagomål ansvarar för att ärendet utreds och att eventuella åtgärder vidtas. Du kan förvänta dig en kontakt inom fem arbetsdagar efter att klagomålet inkommit där vi berättar hur vi avser att gå vidare med ärendet.

Kontakta Karlskoga kommun - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vad händer med synpunkten?

Uppgifter om synpunkten eller klagomålet och eventuella åtgärder dokumenteras av den som ansvarar för ärendet. Handlingen kan komma att diarieföras. Du som framfört klagomål har rätt att få veta vad som gjorts i ärendet. En sammanställning av klagomål som kommer in till skolförvaltningen redovisas till barn- och utbildningsnämnden minst två gånger per år.

Så lämnar du synpunkter och klagomål

  1. Prata med berörd personal.
  2. Kontakta ansvarig rektor eller handläggare på skolförvaltningen.
  3. Om du fortfarande är missnöjd kan du använda Kontakta Karlskoga kommun Länk till annan webbplats..
  4. Du får återkoppling om hur ärendet ska hanteras inom fem arbetsdagar.
  5. Ärendet utreds, dokumenteras och diarieförs eventuellt.
  6. En sammanställning av inkomna klagomål redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?