Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Politisk organisation

Kommunens organisation är politiskt styrd och indelad i olika nämnder med olika ansvarsområden, till exempel folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören.

Den politiska ledningen i Karlskoga kommun utgörs av kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.    

Politisk organisation i Karlskoga

Politisk organisation i Karlskoga Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelse Socialnämnden Kultur- och föreningsnämnden Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Gymnasienämnden Folkhälsonämnden Myndighetsnämnden Administrativa nämnden Överförmyndarnämnden Bergslagens Räddningstjänst Karlskoga Energi och Miljö AB Karlskogahem AB Karlskoga Näringsliv och Turism AB Alfred Nobel Science Park Örebro Läns flygplats AB Karlskoga Centrumledning AB Gelleråsbanan AB
Uppdaterad 2020-02-24