Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Ansök om bygglov och anmälan

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som ansöker om bygglov i Karlskoga kommun, vilket gör att handläggningtiderna kan vara något längre än vanligt. Den uppskattade handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är tio veckor och ju tidigare du lämnar in din ansökan desto större är chansen att du hinner få ditt bygglov i tid. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller anmälan.

I vår bygglovsguide kan du läsa mer om vad som krävs för olika typer av åtgärder och också se vilka handlingar som ska lämnas in till oss. Innan du sätter igång med din ansökan kan det också vara bra att läsa mer om bygglovsprocessen.

Tänk på att:

  • Oavsett om du gör en ansökan om bygglov eller en anmälan behöver samma handlingar skickas in till oss.
  • Det är först när vi har en komplett ansökan som vi kan börja handlägga ditt ärende. Därför är det viktigt att du skickar in kompletta handlingar till just ditt projekt redan från början.
  • Gå igenom checklistorna, exempelritningarna och dokumenten för att se att dina handlingar uppfyller kraven.
  • Du gör din ansökan genom att posta den till oss eller skicka in den via e-post. Några ansökningar går att göra via vår e-tjänst. Om du vill skicka in din ansökan via e-post så skickas den till kommunens Servicecenter. Tänk på att endast skicka in din ansökan på ett sätt, antingen via post eller e-post.
  • När ansökan har kommit in och registrerats hos oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende.
  • Vi sparar originalhandlingen och du får tillbaka ett exemplar av alla handlingar i samband med att du får besked om ditt bygglov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?