Till Karlskogas startsida

Förvaltningsorganisationen

Organisationsschema över Karlskoga kommuns förvaltningar

Syntolkning av bilden

Bilden visar ett organisationsschema med blå rutor. Kommundirektör är överst med sex rutor under sig innehållandes från vänster; kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, skolförvaltningen, socialförvaltningen, tillväxt- och tillsynsförvaltningen och samhälle- och serviceförvaltningen.

Karlskoga kommun är indelad i sex olika förvaltningar. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektör Susanne Afzelius. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson med ansvar för styrning och ledning av förvaltningsorganisationen.

Förvaltningarna är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning har en politisk nämnd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?