Till Karlskogas startsida

Vänorter och samarbetsländer

Karlskoga kommun har flera vänorter runtom i världen.

Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet har ett utbyte med i första hand de skandinaviska vänorterna. Konferenser och ungdomsutbyten anordnas regelbundet och många föreningar har utbyte i form av till exempel träningsläger och tävlingar.

Samarbetsländer

Karlskoga har förutom de väl etablerade kontakterna med sina vänorter även initiala kontakter och samarbete med följande länder och regioner/städer:

  • Rheinfelden, Niedersachsen, Lüchow-Dannenberg, Unter Franken och Bremen i Tyskland
  • Lodz och Jordanow i Polen
  • Vitry le Francoise i Frankrike
  • I Storbritannien, the Strathclyde region och Irvine i Skottland, Birmingham och Watford i England och Vale of Glamorgan i Wales.

Hjälpte informationen på denna sida dig?