Till Karlskogas startsida

Ekonomi och budget

Precis som alla andra kommuner har Karlskoga två olika budgetar – investerings- och driftbudget. Det går inte att flytta pengar mellan dessa två budgetar, utan de är helt separata.

Lagar och rekommendationer styr vad som är en investering. Karlskoga kommun har därför ingen valfrihet att välja om en kostnad ska budgeteras som investering eller driftkostnad. Lagregeln som styr hanteringen finns i 7 kapitel i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Investeringsbudget

Investeringsbudget bygger på kommunens likviditet (betalningsförmåga). Investeringsutgifter är till exempel infrastruktur som gator, broar, parkeringar och torg. En investering är en utgift som förväntas leda till framtida avkastning genom ökad samhällsnytta.

För tillväxtens skull är det viktigt att vi är en attraktiv kommun som både lockar nya invånare och gör att befintliga invånare stannar. Investeringar har ett varaktigt värde och fyller ett varaktigt behov.

Driftsbudget

Driftsbudget bygger på skatteintäkter. Driftkostnader är exempelvis lön till kommunens anställda, lokalhyror och inköp av läromedel. Driftsbudget är sådant som betalas ut löpande/månadsvis och belastar en kommuns resultat omgående.

Dokument

Årsredovisningar

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?