Till Karlskogas startsida

Badstugatan 60

Boendet på Badstugatan 60 är en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.

De boende har egna lägenheter och ett gemensamhetsutrymme finns tillgängligt där de boende kan umgås. Under helgerna erbjudes de boende gemensamma måltider för de som vill.

Verksamheten bygger på självbestämmande, respekt, tillvaratagande på de färdigheter samt att man får utvecklas i sin egen takt.

Aktiviteter som de boende deltar i är dans, bowling, spela spel och utflykter. Kontakta ansvarig enhetschef om du vill ha mer information om boendet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0586-621 20

Besöksadress: Badstugatan 60

Enhetschef nås kontorstid via servicecenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?