Till Karlskogas startsida

Kavaljeren

Kavaljeren är ett boende för äldre personer med långvarig missbruksproblem som har någon form av psykisk funktionsnedsättning eller liknande.

Boendet syftar till att personerna ska få sina behov tillgodosedda samt att ge trygghet och gemenskap. Till Kavaljeren hör sju lägenheter som har bemanning av personal i form av stöd och omsorg.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 070-4161548

Besöksadress: Gösta Berlings väg 17

Enhetschef nås kontorstid via servicecenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?