Till Karlskogas startsida

Vandringsleder

Karlskoga kommun har ett nära samarbete med ett antal föreningar som har hand om översynen av kommunens spår och leder.

Angsjöleden

Denna led, som är en rundslinga på 8 kilometer lång går runt Angsjön i Karlskoga kommun. Den är belägen i lättgången Kilsbergsnatur med start och mål vid Valåsen - strax öster om Karlskoga. Angsjöleden ansluter till Tio sjöars led och vidare till Bergslagsleden.

Rastplatser

Rastplatser med eldstäder finns på två ställen.

Sevärdheter

Angsjön är en skogssjö omgiven av myrmarker. Området har ett rikt djurliv, man kan bland annat få se bäver, trana, orre, storlom och fiskgjuse.

Lunnedsleden

Leden är 13 kilometer och det tar utöver raster cirka fyra timmar att vandra hela sträckan. Ändpunkterna för leden är Odlingen i söder (Nitarvägen) och Lunnedet i norr. Leden följer till en början en lätt framkomlig stig och på avstånd passeras kriminalvårdsanstalten. Efter drygt 1,5 kilometer passeras byn Gottebol. Efter ytterligare 1,5 kilometer anar man nästa lilla by Vinklyckan.

Nu bär det uppför Falbergshöjden, och uppe på höjden är det lämpligt att ta rast då ett avsnitt med tuff terräng följer. Efter denna terräng har halva leden passerats och leder till Paddtjärns rastplats.

Efter Paddtjärn bär det vidare norrut. Bregårdsskogsvägen passeras. Här finns några få parkeringsplatser så det är möjligt att starta eller avsluta vandringen här. Leden fortsätter emot Furuhöjden, och delen som följer efter Furuhöjden är lättgången.

Knappedshöjden är den sista rastplatsen, och resterande led på cirka 2 kilometer bär brant utför till Lunnedet, Karlskoga kommuns friluftsområde.

Rastplatser

På toppen av Falbergshöjden.
Rastplats Paddtjärn med vindskydd, eldplats och sopställ är belägen på ledens mitt. Knappedshöjden, ledens sista rastplats med utsiktstorn.
För övrigt finns det flera lämpliga viloplatser.

Sevärdheter

 • Björktjärn - uppe på höjden är det mycket vacker skog med utsikt över gårdarna Pottermyren.
 • Falbergshöjden - 195 meter över havet, även kallad ”Världens ände”.
 • Furuhöjden, där större delen av sjön Alkvettern kan betraktas, passeras ruiner efter ett skogvaktarställe.
 • Knappedshöjden – här kan man bland annat se hela södra delen av Bergslagskanalens sjösystem.

Tio sjöars led

Leden är 11 kilometer lång och ändpunkterna för leden är i norr vid Valåsen, strax öster om Karlskoga och i söder vid Svinsjöstugan. Alternativ startplats för en något kortare vandring påbörjas vid sjön Stora Lysingen. Leden blir då 9 kilometer lång. Från Karlskoga biologiska förenings stuga vid Svinsjön utgår en 6 kilometer lång anslutningsled till Bergslagsleden.

Rastplatser

Utmed leden finns två vindskydd med eldstä­der och vedförråd. Dessutom kan man besöka en kolarkoja.

Sevärdheter

 • Följer man anslutningsleden 1,5 kilometer från Svin­sjön, kan man se Skandinaviens förmodligen största flyttblock.
 • Mellan Lilla Svinsjön och Säv­sjön finns en 800 meter lång återvändsled fram till Kilsbergens största grotta - Grotten vid Hjor­telmossen.
 • Söder om Svinsjön passeras Ugg­lehöjdens naturreservat med gammelskog av urskogskaraktär.

Åsjöleden

Knappfors – Lårhöjden: 26,5 kilometer. Stickspåret Plompen - Åsjöhyttan "Börjes": 4 kilometer.

Vandringsledens ändpunkter är Knappfors vid Lunnedet i söder och Lårhöjden nordost om Storfors i norr. Första delen av leden från Knappfors till Sjövik går i lätt framkomlig terräng både på skogsväg och slingrande stig som följer sjön Alkvettern. Vid Bjurvik korsas länsväg 237 och går norrut i lätt terräng efter Drågbergets västra sida, över Granängsbäcken mot Alkvetterns herrgård.

Från Alkvettern går leden norrut över Sorkbäcken, upp över Runsåshöjdens södra del, norr om Kyrksten. Från Vålbergshöjden fortsätter leden genom kuperad terräng norrut. Leden fortsätter emot Trettondetjärnshöjden och sedan norrut mot Skinnarhöjden. Nästa rastplats blir vid den lilla tjärnen Plompen.

Från Plompen fortsätter leden norrut. En gammal stenbro vid Dammtjärnen passeras, sedan vidare väster om Svarttjärnen över Rosshöjden, eller välj det lättare alternativet runt Rosshöjden, ned mot tjärnen Soppskeden. Leden fortsätter upp på höjden mellan Soppskeden och St. Grytingen.

Leden fortsätter vidare ner från höjden i varierande terräng mot Åsjön. Sedan fortsätter leden mot ytterligare en höjd mellan Åsjön och Lilla Grytingen, vidare ner till bäcken mellan Lilla Grytingen och Åsjön. Leden fortsätter över bäcken upp mot Maxhöjden. Fortsätt norrut fram till grusvägen, gå söder om Norra Pungpotten och vidare på östra sidan om Finnfallshöjden och Långa myren mot Lilla Hättsjön. Gå längs sluttningen mot sjön i variationsrik terräng och relativt krävande stigningar upp mot Finnfallet.

Efter Finnfallet fortsätter leden ned mot Stora Hättsjön i lättgången terräng mot Baklidsviken och den strandnära rastplatsen. Därefter bär det uppför mot Lårhöjden. Det är en relativt krävande vandring uppför höjden till Lårhöjdsstugan (Storfors Skidklubb).

Rastplatser

Rastplatser med bord och bänkar finns vid:

 • den lilla tjärnen Plompen,
 • höjden mellan tjärnen Soppskeden och St. Grytingen,
 • bäcken mellan Lilla Grytingen och Åsjön,
 • Baklidsviken som ligger vid Stora Hättsjön,
 • Lårhöjdsstugan - stugan är öppen för allmänheten och man kan när som helst gå in för att äta sin matsäck.

Sevärdheter

 • Knappfors - den gamla eken där Hertig Carl i mitten av 1500-talet skar in sitt namn när han namngivit Karlskoga. Här finns den gamla kvarnen med anor från 1600-talet, Sinnerstenshusen som i dag används som handel och utställning av konst och hantverk samt slussvaktarstugan och den lilla smedjan.
 • Alkvetterns herrgård - Den är omnämnd första gången 1268, troligen tillhörande Riseberga kloster i Närke.
 • Trettondetjärnen - där du kan släcka törsten med gott vatten från befintlig källa.
 • Åsjöhyttan och hembygdsgården Börjes med anor från 1600-talet.

Värt att veta

 • Gör upp eld bara på iordningställda eldplatser. Förvissa dig alltid om att elden är släkt innan du går vidare.
 • Avstå helt från att göra upp eld under sommarens torrperioder då brandfaran är stor.
 • Bryt inte grenar och ris på levande träd.
 • Du får tälta efter leden, men gör det intill rastplatserna och inte mer än en natt på samma plats.
 • Skräpa inte ner i naturen.
 • Gå inte vid sidan av leden där den går nära bebyggelse, genom odlade marker eller över skogsplanteringar.
 • Om du har hund med dig, tänk på att du alltid måste hålla den kopplad i skog och mark under perioden 1 mars till 20 augusti och alltid vara kopplad i naturreservat.
 • För att undvika att störa älgjakten bör du inte använda leden under den mest intensiva jaktperioden, andra måndagen i oktober till början av november.

Hjälpte informationen på denna sida dig?