Till Karlskogas startsida

Avgifter och villkor

Här kan du ta del av de avgifter och villkor som gäller på Kulturskolan.

Terminsavgifter

Ett provtillfälle ges. Debitering sker om platsen inte sägs upp innan nästkommande tillfälle.

Terminsavgifter

Typ av kurs

Pris

Barn upp till 6 år

400 kronor

Barn/ungdom 7-25 år, ämneskurs

Kurs ett 700 kronor, kurs två 550 kronor, kurs tre 400 kronor

(övriga 400 kronor)

Fördjupningslinje 13-25 år

1 300 kronor

Enbart kör, ensemble, orkester 7-25 år

400 kronor ((gratis i samband med annan aktivitet) 

Hyra instrument

250 kronor

Kortkurs

Avgiften hittar du på respektive kurs


Vuxna på Kulturskolan

Vuxna ges plats terminsvis i mån av plats, barn/ungdomar har företräde. Platsen omprövas varje termin.
Vuxenavgiften gäller från terminen efter att deltagaren fyllt 26 år.
Vuxenavgift räknas ut i förhållande till tid och antal deltagare.

Vi åtar oss att

  • erbjuda deltagarna minst 27 lektionstillfällen, grupp eller enskilt, per verksamhetsår.
  • lektionerna är minst 20 minuter.
  • utforma verksamheten efter deltagarens förmåga och utveckling samt vara lyhörd för önskemål.
  • erbjuda alla deltagare ett elevsamtal per verksamhetsår.
  • ge deltagarna möjlighet till social utveckling genom deltagande i orkester-, kör- och andra verksamheter.
  • ge tydlig och aktuell information via kommunens hemsida.

Det här förväntar vi oss av dig

  • att du som deltagare eller förälder är tydlig i vad du förväntar dig av oss.
  • att du ger oss den information vi behöver för att kunna göra ett gott jobb. Till exempel information om speciella behov som deltagaren har, olika typer av funktionsvariation.
  • att du respekterar överenskommelser i form av tider, scenklädsel med mera.

Ansökan om avgiftsbefrielse

För barn som växer upp i familjer där den sammanlagda inkomsten enligt skattsedel understiger tre inkomstbasbelopp, kan vårdnadshavare ansöka om avgiftsbefrielse för en kurs på Kulturskolan.

Ansökan om avgiftsbefrielse till Karlskoga Kulturskola - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instrumenthyra

Vi hyr ut instrument till nybörjare. De flesta instrument kan hyras av oss under de tre första åren.

Instrumenthyran är på 250 kronor per termin. Förbrukningsmaterial såsom strängar och liknande betalas av deltagaren/räkningsmottagaren.

Instrumenthyra debiteras deltagare som ej återlämnat instrumentet inom, av oss erbjudna, tre möjliga lektionstillfällen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?