Till Karlskogas startsida

Om Kulturskolan

Karlskoga kulturskola står för allas rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Vi finns som ett nav i stora delar av Karlskogas kulturliv. Tillsammans skapar vi rum för kreativitet, intryck och uttryck som ger avtryck.

Värdegrund

Välkomnande

Vi ger varandra respekt, trygghet och gemenskap. Tillsammans.

Kloka

Vi står för allas rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Enligt barnkonventionen artikel 31.

Innovativa

Vi skapar rum för kreativitet. Intryck och uttryck som ger avtryck.

 

Verksamhet för barn och unga

Kulturskolan har ett centralt läge i Karlskoga. I vackra byggnader från 1900-talets början flödar kreativiteten. Här bedrivs undervisning i musik, dans, teater och bild&form, främst för barn och unga upp till 25 år.

Våra yngsta deltagare får ta del av våra ämnen med under lekfulla former. Det kan till exempel vara att genom rörelse-, sång- och rytmiklekar närma sig musiken för att grundlägga motorik, gehör, puls- och rytmkänsla. Fantasi, glädje och kreativitet går som en röd tråd genom undervisningen.

Kulturskolans utbud sträcker dig längre och bredare än den veckobundna lektionstiden. Våra deltagare får möjlighet att efter egen förmåga vara en del av orkestrar, dansföreställningar, utställningar, sommarspel, lägerverksamhet, workshops och mycket mer.

Samarbeten i länet

Ett tätt samarbete med andra musik- och kulturskolor i länet ger våra deltagare möjlighet till givande och spännande upplevelser. Ett exempel är “Sing me out”, ett körläger där sångare från hela länet bjuds in till ett läger under en helg på vackra Sjöängen i Askersund. Där får de möjlighet att öva och framträda tillsammans med en professionell sångare.

Fördjupningslinjer

För de deltagare som vill fördjupa sig i ett ämne erbjuder vi möjligheten att söka till våra fördjupningslinjer. Våra fördjupningselever får tillgång till extra undervisningstid på sitt instrument eller ämne, tid till eget skapande tillsammans med sin grupp och lärarledd undervisning som syftar till att utveckla och fördjupa sig i sitt instrument eller ämne.

Dans för hälsa

“Dans för hälsa” erbjuds kostnadsfritt på Kulturskolan med syftet att stärka psykisk hälsa bland ungdomar i åldern 13-18 år. Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod som togs fram med stöd av Social Impact Lab vid Örebro Universitet under år 2017. Det är en trygg och kravlös aktivitet där danspassen anpassas efter deltagarnas behov och inga förkunskaper krävs.

Kördelux

Nyligen fick vi äran att välkomna Kördelux till oss på Kulturskolan. Kördelux består av medlemmar i olika åldrar som har olika former av psykisk och ibland fysisk funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är bland annat att genom kultur ge möjlighet till personlig utveckling och en meningsfull sysselsättning.

Kulturföreningar

Som ett nav i Karlskogas kulturliv värnar vi om kulturens viktiga roll genom hela livet. Karlskogas kulturföreningar är en stor del av stadens rika kulturliv. För ett flertal anställda på Kulturskolan är del av tjänsten förlagd till att stötta kulturföreningarna Bofors musikkår, Karlskoga konsertförening, LOUD Dance Company och Teaterföreningen Lyset. Det kan till exempel innebära att ha rollen som konstnärlig ledare, musiker, koreograf eller regissör.

Länkar till föreningarnas egna webbsidor:

Kulturskolans Föräldraförening är en samarbetspartner till Karlskoga Kulturskola och består av föräldrar med barn som går på Karlskoga Kulturskola samt en representant från Kulturskolan.

Hur får föräldraföreningen in pengar till de bidrag som delas ut?

Elevgrupper kan ansöka om bidrag hos föräldraföreningen och vi vill även i fortsättningen kunna ge bidrag till eleverna på Kulturskolan vid konserter, resor, läger, repetitioner mm. För att kunna göra det är vi beroende av det frivilliga bidraget alla familjer som deltar i kulturskolans verksamhet har möjlighet att bidra med. Vi får också vår inkomster från parkeringsavgiften i samband med Rising Stars, garderobsavgifter vid olika arrangemang samt frivilliga bidrag.

Att ge ett frivilligt bidrag till föräldraföreningen

Det frivilliga bidraget ligger i dagsläget på minst 75 kronor/ amilj och kan betalas genom att beloppet sätts in direkt på vårt plusgirokonto 46 25 09-1 eller att man lämnar ett kuvert med pengar till sin lärare

Alla våra inkomster går oavkortat ut till eleverna, vi jobbar helt ideellt.

Har du synpunkter eller förslag på förändringar som kan göra verksamheten bättre, eller är intresserad att jobba aktivt i föräldraföreningen? Kontakta föräldraföreningen via Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stipendier

Anna-Karin Prytz minnes stipendium

Stipendiet ska ges till elev som, i likhet med Anna-Karin Prytz, med stor ambition och med stort engagemang deltar i Kulturskolans teaterundervisning, samt därutöver visar allsidighet genom att aktivt delta i på kulturskolan.

Stipendiaten ska ha deltagit i Kulturskolans undervisning i minst två år, ha god närvaro samt besitta en del av de egenskaper Anna-Karin Prytz enligt lärare och kamrater hade. Hon var hjälpsam, glad, naturlig, snäll, ivrig, energisk och en god kamrat.

Stipendiet ska utses på förslag av teaterlärarna samt fastställas av Kulturskolans ledningsgrupp.

Stipendiet utdelas till en elev en gång per år vid Rising Stars, med första utdelning 1998, tills dess att gåvobeloppet är förbrukat.

Stipendiesumman ska vara 2000 kronor och uppräknas årligen med konsumentprisindex.

För det fall Kulturskolans verksamhet upphör ska resterande stipendiebelopp utdelas som elevstipendier för kulturella aktiviteter inom den obligatoriska skolan i Karlskoga kommun.

Emperilådans stipendium

Ett stipendium som delas ut av företaget Emperilådan. Kulturskolans lärare utser stipendiaterna.

Nisse Landgren stipendiet

Nisse Landgren stipendiet är ett stipendium för dig som är ung musiker.
Stipendiet vänder sig i första hand till dig som spelar ett orkesterinstrument.

Stipendiets kapital tillkommer genom årliga tillskott från Isse Landgren samt genom eventuella externa gåvor.

Vem kan söka?

Du som söker skall vara elev i Karlskoga kulturskola och bosatt i Karlskoga. Du skall vara mellan 13-20 år.

När kan jag söka?

Ansökan kan lämnas till Karlskoga kulturskola när som helst under året.

Vem får ta del av stipendiet?

Stipendiet delas ut till elev som visar intresse för att delta i regionala, nationella eller internationella sammanhang som orkesterläger, instrumentalkurser, etc.

Vem utser stipendiaterna?

Stipendiaterna utses av en arbetsgrupp bestående av representant för Karlskoga kulturskolas ledning samt två musiklärarrepresentanter, varav minst en skall vara blåslärare. Arbetsgruppens beslut kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan till Nisse Landgren stipendiet

Kontaktuppgifter

E-post: kulturskolan@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 00

Adress:
Pärlgatan 7
691 41 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?