Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Om Kulturskolan

Vi vill ge dig det bästa. Vi vill att du ska ha roligt, träffa kompisar och nå dit du vill komma med just ditt intresse. Och, framför allt, vill vi ge dig det bästa vi har. Vi vill ge dig möjligheten att utöva kultur.

Mycket forskning har gjorts, och görs, på kulturens positiva effekter på individen. På den här sidan kommer vi att samla och dela med oss till dig som är nyfiken på att fördjupa dig i vad kulturen kan ge oss.

Föräldraföreningen

Kulturskolans Föräldraförening är en samarbetspartner till Karlskoga Kulturskola och består av föräldrar med barn som går på Karlskoga Kulturskola samt en representant från Kulturskolan. Vi har möten ca 4 gånger per termin där vi diskuterar och arbetar med alla frågor som berör skolans verksamhet.

Hur får föräldraföreningen in pengar till de bidrag som delas ut?

Elevgrupper kan ansöka om bidrag hos föräldraföreningen och vi vill även i fortsättningen kunna ge bidrag till eleverna på Kulturskolan vid konserter, resor, läger, repetitioner mm. För att kunna göra det är vi beroende av det frivilliga bidraget alla familjer som deltar i kulturskolans verksamhet har möjlighet att bidra med. Vi får också vår inkomster från parkeringsavgiften i samband med Rising Stars, garderobsavgifter vid olika arrangemang samt frivilliga bidrag.

Världens Barn

Under hösten 2018 sponsrar föräldraföreningen kulturskolan genom ett bidrag galan för Världens Barn.

Att ge ett frivilligt bidrag till föräldraföreningen

Det frivilliga bidraget ligger i dagsläget på minst 75 kronor / familj och kan betalas genom att beloppet sätts in direkt på vårt plusgirokonto 46 25 09-1 eller att man lämnar ett kuvert med pengar till sin lärare

Alla våra inkomster går oavkortat ut till eleverna, vi jobbar helt ideellt.

Har du synpunkter eller förslag på förändringar som kan göra verksamheten bättre, eller är intresserad att jobba aktivt i föräldraföreningen, mejla oss!

Nisse Landgrens stipendium

Nisse Landgrenstipendiet är ett stipendium för dig som är ung musiker.
Stipendiet vänder sig i första hand till dig som spelar ett orkesterinstrument.

Anna-Karin Prytz stipendium

Stipendiet ska ges till elev som, i likhet med Anna-Karin Prytz, med stor ambition och med stort engagemang deltar i Kulturskolans teaterundervisning, samt därutöver visar allsidighet genom att aktivt delta i på kulturskolan.

Stipendiaten ska ha deltagit i Kulturskolans undervisning i minst två år, ha god närvaro samt besitta en del av de egenskaper Anna-Karin Prytz enligt lärare och kamrater hade. Hon var hjälpsam, glad, naturlig, snäll, ivrig, energisk och en god kamrat.

Stipendiet ska utses på förslag av teaterlärarna samt fastställas av Kulturskolans ledningsgrupp.

Stipendiet utdelas till en elev en gång per år vid Kulturskolans dag, med första utdelning 1998, tills dess att gåvobeloppet är förbrukat.

Stipendiesumman ska vara 2000 kr och uppräknas årligen med konsumentprisindex.

För det fall Kulturskolans verksamhet upphör ska resterande stipendiebelopp utdelas som elevstipendier för kulturella aktiviteter inom den obligatoriska skolan i Karlskoga kommun.

Emperilådans stipendium

Ett stipendium som delas ut av företaget Emperilådan. Kulturskolans lärare utser stipendiaterna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?