Till Karlskogas startsida

Skolbesök

När ni besöker Strandbadet är det er skola som ansvarar för besöket som en egen lektion, men på annan plats. Ni samlas vid receptionen där ni får information och klartecken att gå in. Skolpersonalen går först in och sist ut.

Du som skolpersonal ansvarar för att ordning och hänvisningar följs i omklädnings- och duschrum. Hänvisningsskyltar gällande dusch, tvätt och skoavtag finns i omklädningsrummen.

Ansvar och badbevakning

Strandbadets personal hjälper till att bevaka badet, men det är alltid skolpersonal som är ansvarig för eleverna.

För att alla ska få en så trevlig och säker badupplevelse som möjligt ska alla som vistas i badhuset följa uppsatta trivselregler.

Undervisning

När ni bokar en tid hos oss som ni själva ska undervisa hjälper vi till med badbevakning.

När ni bokar en tid som vi ska undervisa hjälper skolans personal till med bevakning och att hålla lugn och ordning. Vi undervisar en klass i taget. När det är simskola tar vi emot max tio elever per simlärare.

Om någon i klassen har en funktionsnedsättning som epilepsi, astma eller annat, tala om det för badpersonal innan lektionen.

Barn med särskilt stöd och assistent i skolan ska även ha det på Strandbadet. Vid behov ska assistenten vara ombytt och delta även i vattnet. Vid lektion med anpassad skola ska skolpersonal alltid vara med i vattnet.

Simundervisningen följer läroplanen och andra delmål görs upp med skolan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?