Till Karlskogas startsida

Ängen

Ängens förskola. En gul tegelbyggnad med vita detaljer kring dörrar och fönster och svarta tegelpannor. Stenplattor längs med byggnaden.

Ängens förskola ligger i bostadsområdet Stackfallet med skogen nära intill.

Barnen är indelade i två avdelningar som ofta är indelade i mindre grupper efter ålder och mognad, pedagogerna indelas utifrån gruppernas storlek och behov. Vi är mycket tillsammans på hela förskolan, alla barnen är allas ansvar.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs gärna före klockan 07.00. Anmälan kan göras via telefon, sms eller ett mejl. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: angen@karlskoga.se

Besöksadress:
Masmästarevägen 18 A

Namn: Caroline Kjellgren

Titel: Rektor förskola

E-post: caroline.kjellgren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?