Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Ängen

Ängens förskola ligger i ett bostadsområde med skogen nära intill. Vi tar emot barn i åldern 1-5 år. På Ängens förskola upplever barn och personal vardagen tillsammans.

Vi är mycket tillsammans på hela förskolan, alla barnen är allas ansvar. Barnen möts utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in dem. Barnen möts också med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.

Så arbetar vi på Ängen

Barnen är ofta indelade i mindre grupper efter ålder och mognad, pedagogerna indelas utifrån gruppernas storlek och behov. På Ängens förskola möts barnen av en pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen som stimulerar, utvecklar och synliggör barnens lärande inom följande områden: helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik. Vi vill att barnen ska känna trygghet, lust att lära och bevara sin nyfikenhet samt vistas i naturen.

Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning och hämtning, föräldramöten, utvecklingssamtal samt verksamhetsråd och övriga aktiviteter.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs gärna före klockan 07.00. Anmälan kan göras via telefon, sms eller ett mejl. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: angen@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-620 27

Mobilnummer: 070-416 20 28 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Masmästarevägen 18 A

Namn: Caroline Kjellgren

Titel: Rektor förskola

E-post: caroline.kjellgren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?