Till Karlskogas startsida

Blåklinten

Blåklintens förskola. Röd tegelbyggnad med träd och grönyta runt omkring.

Blåklintens förskola ligger i området Häsängen i Karlskogas södra del med närhet till gräsytan Melklaplanen.

Blåklintens förskola består av två avdelningar, Bamse och Pippi. På avdelningen Bamse är barnen 1-2 år och blivande sexåringar och på avdelningen Pippi är barnen 3-5 år.

På Blåklintens gård finns det bland annat ett skogsparti med ett uterum som aktiverar och stimulerar barnen till att leka, utforska och träna motorik. Här finns också en slät yta för cykling, målning och annat. Vi har även nära till gräsytan Melkaplanen där fotboll och snölek över stort område passar bra.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Vid all frånvaro, sjukdom eller ledighet ska du meddela via telefonsamtal eller sms, före 7:15 på morgonen, att ditt barn ska vara hemma. Viktigt att du meddelar om det handlar om sjukdom eller annan ledighet.

Det är viktigt för pedagogernas planering av verksamheten, eventuella vikariebehov och matbeställningar att veta om ditt barn är hemma av någon anledning.

När ditt barn återkommer till förskolan, ska du meddela via telefonsamtal eller sms, före 7:15 på morgonen, att ditt barn kommer tillbaka.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: blaklinten@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-620 17

Mobilnummer: 070-416 20 17 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Melkavägen 4

Namn: Britt-Marie Nässén

Titel: Rektor förskola

E-post: brittmarie.nassen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?