Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Blåklinten

Till förskolan Blåklinten hör avdelningarna Bamse och Pippi. På Bamse är barnen 1-2 år och blivande 6-åringar och på Pippi 3-5 år.

På Blåklintens gård har vi bland annat ett skogsparti med ett "uterum" som aktiverar och stimulerar barnen till att leka, utforska och träna motorik. Här finns också en slät yta för cykling, målning och annat. Vi har även nära till gräsytan Melkaplanen där fotboll och snölek över stort område passar bra.

På Blåklinten arbetar vi med ett arbetssätt som innebär att barnen står i centrum och verksamheten dokumenteras i Unikum. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi personal är nyfikna på, och bygger vår verksamhet utifrån.

Behov och intressen styr verksamheten

Det är barnets behov och intressen som är utgångspunkten för verksamheten. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där även föräldrarna är delaktiga. Att arbeta med tema eller projekt betyder att man har ett speciellt intresseområde som man under kortare eller längre tid arbetar med på olika sätt, till exempel måla, bygga, snickra, sång, musik, teater och experiment. Vanligen styr barnens intresse både riktning, djup och omfattning av projekten.

Något som står i läroplan för förskolan är att "verksamheten ska vara rolig". Därför är leken så viktig, inte bara för att den utvecklar barnets sociala förmåga. Den ger också tid och möjlighet för barnet att bearbeta sina erfarenheter och intryck samt att den är en evig källa till glädje


Sjukanmälan eller annan frånvaro

Vid all frånvaro, sjukdom eller ledighet ska du meddela via telefonsamtal eller sms, före 7:15 på morgonen, att ditt barn ska vara hemma. Viktigt att du meddelar om det handlar om sjukdom eller annan ledighet.

Det är viktigt för pedagogernas planering av verksamheten, eventuella vikariebehov och matbeställningar att veta om ditt barn är hemma av någon anledning.

När ditt barn återkommer till förskolan, ska du meddela via telefonsamtal eller sms, före 7:15 på morgonen, att ditt barn kommer tillbaka.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: blaklinten@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-620 17

Mobilnummer: 070-416 20 17 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Melkavägen 4

Namn: Amanda Regestad

Titel: Rektor förskola

E-post: amanda.regestad@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?