Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Karlberg

Vi på Karlbergs förskola arbetar utifrån en två veckors introduktionsperiod, där vi utgår från barnet och vårdnadshavares behov. Under introduktionen får ni en första kontakt med en ansvarig pedagog för att skapa trygghet, vilket är ett av de två ledord vi anser vara en viktig del för introduktionen. Trygghet och kommunikation. Hela arbetslaget arbetar för att främja en god kommunikation så att förskolan blir en trygg miljö för er och ert barn.

Här på Karlbergs Förskola arbetar vi tillsammans efter våra värdeord; Trygghet, Glädjerikt och Upplevelser. Vår utbildning erbjuder en miljö där både barn och vuxna ska känna sig trygga och där vi tillsammans utvecklas på ett glädjerikt sätt. Vi arbetar aktivt med en föränderlig miljö för att skapa nyfikenhet och ett lustfyllt lärande. Barnen ska få ta del av nya upplevelser som främjar deras sociala och språkliga medvetenhet, där barnen uppmuntras till att undersöka på egen hand och ta del av nya erfarenheter. Två el-cyklar bidrar till att vi har stora delar av Karlskoga som utemiljö.

Vår förskola erbjuder plats för cirka 38 barn. Där barn i åldrarna 1–5 tillsammans utvecklar socialt samspel, språk, empati och trygghet till varandra. Utbildningen följer Läroplanen för Förskolan, Lpfö18 och vi dokumenterar vårt arbete i Unikum, där ni som vårdnadshavare kan följa hur målen i läroplanen formas efter barnens intressen och delaktighet.

Vår utbildning präglas av att barnen ska få uppleva tillfredsställelse och glädje av att övervinna svårigheter. Det gör vi genom vägledande samspel och omsorg om barnens välbefinnande. Utbildningen präglas av alla barns rättigheter och vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig delaktiga och betydelsefulla för gemenskapen. Vår förskola är en mötesplats som främjar barns förståelse för värdet av mångfald och barnkonventionen.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Vid sjukdom eller ledighet ber vi dig kontakta oss senast 07.30 samma dag, via telefonsamtal eller via sms.

Friskanmälan görs dagen innan barnet kommer tillbaka via telefon eller sms.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: karlbergsforskola@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 16

Mobilnummer: 070-416 10 16 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Flygfältsvägen 12 G

Namn: Ann Ragén

Titel: Rektor förskola

E-post: ann.ragen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?