Till Karlskogas startsida

Lärkan

Lärkans förskola. En röd byggnad med asfalt utanför entrén och klarblå himmel.

Lärkans förskola ligger i Karlskogas västra del i området Karlberg.

På Lärkans förskola finns fyra avdelningar. På varje avdelning finns barn mellan 1-5 år. Även samarbete mellan husets alla avdelningar förekommer då vi ser alla våra barn som ett gemensamt ansvar.

Lärkans förskola har en utemiljö som består av två stora gårdar. Vi använder även den närliggande skogen och vår närmiljö som en resurs i det pedagogiska arbetet.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Fyra avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs på telefon eller via sms till respektive avdelningen/spår. Ring när vi är på plats, 06.00-18.00, eller skicka sms dygnet runt. Tänk på att uppge barnets namn och avdelning.

Vi vill att ni meddelar hur många dagar barnet är frånvarande samt meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten samt att det ska bli rätt antal matportioner beställda från köket.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg i förskola för klämdagar och kompetensutvecklingsdag

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för klämdagar och kompetensutvecklingsdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger fredag den 26 april.

Kontaktuppgifter

E-post: larkan@karlskoga.se

SMS och samtal gällande sjukanmälan/frånvaro sker till respektive avdelnings mobilnummer.

Besöksadress:
Bigatan 12

Namn: Ann Ragén

Titel: Rektor förskola

E-post: ann.ragen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?