Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Pärlan

Pärlans förskola ligger centralt men nära till olika grönområden, ett stenkast bort ligger sjön Möckeln. Vi tillbringar mycket tid utomhus och ser ett stort pedagogiskt värde i naturen. På Pärlan använder vi oss dagligen av matematik, språk, naturvetenskap och teknik i vår vardag.

På Pärlans förskola tar vi emot barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad och pedagogerna är fördelade utifrån gruppernas storlek och behov. Hos oss möts barnen med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde och vår ambition är att lägga grunden för självständiga och trygga barn.

Så arbetar vi på Pärlan

Vi försöker ta vara på alla tillfällen i vardagen att diskutera och samtala om allt vi ser och upplever, vi jobbar mycket med experiment och upplevelser. Barnen får ställa egna hypoteser, och diskutera olika lösningar och möjligheter. Vi följer barnens intresse och försöker vidareutveckla deras tankar och lärande, allt utifrån deras egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt på naturvetenskap, teknik och matematik.

Vi ser ett stort pedagogiskt värde i naturen, därför utnyttjar vi närheten till skogen. Barnen får där möjlighet att upptäcka, lära, fantisera, klättra och balansera.

På Pärlan arbetar vi medvetet med rörelse och språk, då vi ser det som en mycket viktig del i barnens fortsatta utveckling. Vi har ett aktivt samarbete med Kulturskolan.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, mail eller sms senast klockan 07.00. Om vi inte hör något så räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: parlan@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning 1: 079-061 25 95

Avdelning 2: 079-061 25 96

Avdelning 3: 079-061 25 97 

Besöksadress:
Pärlgatan 5

Namn: Caroline Kjellgren

Titel: Rektor förskola

E-post: caroline.kjellgren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?