Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Räven

På Rävens förskola jobbar vi i ett arbetslag vilket innebär att vi inte har traditionella avdelningar utan delar in barnen efter ålder, mognad och intresse. Hos oss står leken i centrum. Leken ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och ett exempel på detta är vår drop-in frukost mellan 06.30-07.30 som ger barnen en större möjlighet till lek utan avbrott. Vi ser också ett stort pedagogiskt värde i närmiljön och erbjuder därför mycket utevistelse både på och utanför gården.

Verksamheten utgår från barnets intressen, erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft. Barn lär sig ständigt av allt som sker runt omkring och vi utnyttjar vardagens alla situationer. På Rävens förskola planerar vi för att skapa förutsättningar och ge tid och rum för barnens möjligheter till lärande och utveckling. Vi lyssnar på vad barnen söker för kunskap så att vi inte planerar åt dem utan med dem.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Om ert barn blir sjukt eller ledigt måste ni ringa eller sms:a till oss före klockan 07.00.

Ni även måste ringa eller sms:a och meddela oss före klockan 07.00 när ert barn kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av beställning av mat och eventuella vikariebehov.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: raven@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-620 48

Mobilnummer: 079-061 26 34 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Carls Åbyvägen 8

Namn: Madelen Handell

Titel: Rektor förskola

E-post: madelen.handell@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?