Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Sandmo ur & skur

Sandmo förskola är en i Ur och Skur förskola som bedriver verksamhet i Friluftsfrämjandets anda. Förskolan ligger beläget vid Rävåskullen, centralt i Karlskoga. Förskolan har två avdelningar. På Avdelning 1 går barn mellan 1-3 år, Avdelning 2 går barn mellan 4-6 år.

Vi har en stor och fin gård med mycket uppväxta buskar och träd. Där utmanas barnen i sin vardagliga lek. Vi har även en lekplats/vindskydd i skogen där vi tillbringar mycket tid. Där kan vi utnyttja skogens naturliga lekmöjligheter som att klättra, bygga kojor, samla skogsfynd, använda verktyg samt samlas vid vårt vindskydd/grillplats.

Barnen får en regelbunden, nära och enkel kontakt med naturen. Vi utgår från att allt man kan göra inne, kan man också göra utomhus.

Våra barn är indelade i olika skogsgrupper:

  • Knoppar - 1-2 år
  • Knyttar - 3-4 år
  • Mullar - 5-6 år

Vi träffas i våra skogsgrupper en gång i veckan. Där vill vi förmedla natur och friluftsliv genom alla årstider. Vi vill även ge barnen ett intresse för natur och miljö.

Vi vill utveckla en förståelse för sambanden i naturen. Där ska barnen känna glädje och trygghet. Vi pedagoger arbetar efter ett upplevelsebaserat lärande.

På vintern har vi skidskola Lagge, samt skridskoskola Skrinna, för 5-6 åringar.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

För att kunna göra beställningar av mat och vid eventuell personalfrånvaro/vikariebehov, vill vi att ni ringer innan 07.00 och meddelar om ert barn inte kommer till förskolan. Detta gäller även vid friskanmälan eller övrig ändring av tider.

Kvällar, nätter och helger finns en röstbrevlåda att lämna meddelanden på.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: sandmo.iurochskur@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning 1: 0586-622 04

Avdelning 2: 0586-622 05 

Besöksadress:
Bregårdsgatan 24

Namn: Marie Erlandsson

Titel: Rektor förskola

E-post: marie.erlandsson@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?