Till Karlskogas startsida

Sjölyckan

Sjölyckans förskola. En byggnad i rött tegel och svarta tegelplattor. Grönyta utanför byggnaden med ett cykelställ i trä.

Sjölyckans förskola ligger vid Aggerudsviken och är placerad mellan sjön Möckeln och en närbelägen skog.

Sjölyckans förskola är indelad i två avdelningar.

På Sjölyckan utforskar vi tillsammans med barnen, vi vill främja barnens nyfikenhet och utforskarglädje. Tillsammans med barnen skapar vi stimulerande lärmiljöer, inne och ute, där barnen kan mötas, leka och lära på bästa sätt, utifrån deras intressen och behov. Vi samarbetar över avdelningarna för att bättre kunna tillfredsställa barnens olika behov och mognad men också för att barnen ska lära känna all personal.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

När barnet är sjukt eller av annan anledning skall vara borta så ring eller sms:a helst före klockan 07.30. Detta för att vi ska kunna beställa matportioner och boka vikarier.

Meddela också när barnet kommer tillbaka efter frånvaro, helst före kl 07.30.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Sjölyckans värdeord

Vi har valt ut tre värdeord som vi vill ska genomsyra utbildningen. Dessa är:

Miljötänk

Vi tänker på en hållbar utveckling och återanvänder därför mycket material som vi har i vår verksamhet till skapandematerial som finns lättillgängligt för barnen i verksamheten. Vi utforskar miljöer i närområdet genom utflykter och promenader. Vi arbetar även med källsortering kring matsituationen och barnen får lära sig hur de ska sortera matrester, hushållspapper och mjölkkartonger.

Skapande

Barnen erbjuds olika motoriska aktiviteter som sång, musik, dans, bild och drama. Skapande aktiviteter bedrivs med olika typer av material och tekniker som sand, vatten, färg, olika sorters papper, tyg, garn, pärlor och mycket annat. Skapandematerialet som vi använder oss av finns lättillgängligt i vår verksamhet så barnen kan nå och ta material själva.

Språkutveckling

Barnens språkutveckling stimuleras dagligen i vår verksamhet genom exempelvis rim och ramsor, sång, skrift och böcker. Vi uppmuntrar barnen till dialoger både mellan barn till barn men även mellan barn och vuxen.

Anmälan till barnomsorg i förskola för klämdagar och kompetensutvecklingsdag

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för klämdagar och kompetensutvecklingsdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger fredag den 26 april.

Kontaktuppgifter

E-post: sjolyckan@karlskoga.se

Besöksadress:
Nedre Trädgårdsgatan 15

Namn: Ann-Charlotte Jern

Titel: Rektor förskola

E-post: anncharlotte.jern@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?