Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Skogsduvan

Skogsduvan ligger i ett naturskönt läge med skogen precis utanför staketet. Vi har även tillgång till lekplatser och pulkabackar i vår närmiljö. Varje vår deltar vi i skräpplockardagar anordnat av Håll Sverige rent. Vi värnar om vår miljö och varandra. Vi utgår från barnens intressen och fokuserar på det lustfyllda lärandet.

Skogsduvans förskola har 54 platser uppdelade på tre avdelningar. Ekorren, Björnen och Älgen. Vi samarbetar över avdelningarna för att bättre kunna tillfredsställa barnens olika behov och mognad men också för att barnen ska lära känna all personal.

Här på Skogsduvan vill vi att alla ska känna sig välkomna och mötas med respekt för den egna personen. Trygghet och samarbete mellan förskolan och hemmen är viktigt. Vi arbetar för att möta barnens intressen med respekt och utmaningar för att de ska komma vidare i sitt lärande. Vi arbetar också för att vår innemiljö och utemiljö ska vara så stimulerande som möjligt.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Om barnet inte ska komma till förskolan på grund av sjukdom eller ledighet vill vi att ni meddelar via telefon så snart som möjligt och gärna innan 07.00 samma dag. Detta för att vi ska kunna planera matbeställning och eventuell tillsättning av vikarier på bästa sätt.

För att meddela frånvaro utanför våra öppettider går det bra via sms till vårt mobilnummer.

Glöm inte bort att meddela när barnet blivit friskt och kommer tillbaka, så länge vi inte hör något från er räknar vi med fortsatt frånvaro.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: skogsduvan@karlskoga.se

Telefonnummer
Älgen: 0586-610 40

Ekorren/Björnen 0586-620 21 

Besöksadress:
Baggängsvägen 3

Namn: Ann-Charlotte Jern

Titel: Rektor förskola

E-post: anncharlotte.jern@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?