Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Smeden

Smedens förskola är belägen i de östra delarna av Karlskoga. Vår förskola har tre hemvister: Röd, Blå och Grön, vi har barn i åldern 1–5 år.

Introduktionen i förskolan är viktig och vi följer de gemensamma riktlinjerna för vår kommun, vi samarbetar också med vårdnadshavare utifrån barnets individuella behov.

I vår utbildning utgår vi från förskolans läroplan, barnkonventionen, kommunens riktlinjer och prioriterade mål. Vi dokumenterar vår undervisning och utbildning i UNIKUM, vårt dokumentationsverktyg.

Barnen får utvecklas i sin egen takt tillsammans med sina kompisar, och med tillit till den egna förmågan, de får känna nyfikenhet och lust att leka och lära.

Lärmiljön utformar pedagogerna tillsammans med barnen för att skapa en trygg, lärorik, lustfylld miljö och få en god omsorg och utbildning.

De ska få utmaningar, upplevelser och ha roligt. Barnen skall få känna sig delaktiga i och betydelsefulla för sin utbildning. Undervisningen sker både inom- och utomhus.

Vi arbetar tematiskt och har värdeord som en utgångspunkt: trygghet, glädje, utmanande och samarbete.

Välkomna till oss på Smedens förskola.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs gärna före klockan 07.00 via telefon eller sms. Om vi inte hör något räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: smeden@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning Röd: 079-061 26 40

Avdelning Blå: 0586-610 77 eller 070-416 10 77

Avdelning Grön: 070-416 19 56

Besöksadress:
Stacksfallvägen 9

Namn: Pia Dahlström

Titel: Rektor förskola

E-post: pia.dahlstrom@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?