Till Karlskogas startsida

Trollet

Trollets förskola. En gul tegelbyggnad med vita trädetaljer kring entrén.

Trollets förskola ligger i området Storängstorp i Karlskogas södra del.

På Trollets förskola finns det två avdelningar och pedagogerna finns tillgängliga för alla barn på förskolan med ett gemensamt ansvar.

Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt. Vi arbetar med temat Snick och Snack. I temaarbetet lär vi oss om hur vännerna Snick och Snack i Kungaskogen lever tillsammans med sina vänner. Berättelserna leder in i naturens värld och lär oss om bland annat natur, djur, språk, matematik, hälsa, miljö, hållbar utveckling, och teknik. Vännerna ger oss också kunskap om hur man ska vara mot varandra.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon 0586-610 51 eller via SMS till 070-416 10 51. Det går bra att skicka ett SMS till mobilen alla tider på dygnet.

Vi vill gärna att ni ringer eller SMS-ar och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Om vi inte hör något räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill att ni hör av er innan klockan 07.00, så att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: trollet@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 51

Besöksadress:
Drömstigen 4

Namn: Ann-Charlotte Jern

Titel: Rektor förskola

E-post: anncharlotte.jern@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?