Till Karlskogas startsida

Vallmon

Vallmons förskola. En stenbyggnad med röda detaljer kring fönster och dörrar och en lekpark utanför entrén.

Vallmons förskola ligger på en kulle, i området Skrantafallet, i Karlskogas södra del.

Barnen är fördelade på två avdelningar. En avdelning med de yngre barnen och en avdelning med de äldre barnen. Vi strävar efter att arbeta med mindre barngrupper då det i den lilla gruppen är lättare för barnen att komma till tals och bli bekräftade. Blir barnen trygga i den mindre barngruppen, stärks de även i den stora.

Vår utemiljö är uppdelad på tre områden som aktiverar och stimulerar barnen att leka och utforska. I gårdens två skogspartier ges barnen möjlighet att utveckla sina motoriska förmågor, men också utforska vårt naturliv.

Språk är ett av förskolans fokusområden och är en tydlig del i den dagliga verksamheten. Vi använder oss av olika uttrycksformer så som bild, rörelse och sång som kan stötta språkutvecklingen. Språket är också grundläggande när det gäller att skapa relationer och umgås socialt med andra.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, gärna före 07.00. Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms till vår mobiltelefon. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan, detta ska göras före klockan 15.00 dagen innan. Detta för att det ska bli rätt antal matportioner beställda från köket.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: vallmon@karlskoga.se

Besöksadress:
Vallmostigen 20 och 22

Namn: Britt-Marie Nässén

Titel: Rektor förskola

E-post: brittmarie.nassen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?