Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Uteservering

Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare trivs. Goda offentliga rum ska skapas som ger glädje och stolthet.

Det gemensamma utrymmet, Karlskogas gator, torg och parker tillhör alla och de ska bli tillgängliga och trygga för samtliga. Den fysiska tillgängligheten handlar om att kunna ta sig fram i staden utan att stoppas upp av fysiska hinder.

Under de senaste åren har det blivit alltmer populärt att ordna uteserveringar som med sin utformning kan bidra till stadslivet och till att försköna stadsmiljön. Alltför dominerande inbyggda uteserveringar, i starka färger och med stora reklambudskap, ger inte ett vackert intryck.

Dessa regler gäller för mark som kommunen upplåter för uteserveringar på gator och torg i Karlskogas centrum, där uteserveringen kan anordnas i direkt anslutning till husets fasad. För privat mark är det endast en rekommendation. För en uteservering som följer dessa regler behövs inget bygglov. Torg, möbleringszoner och större platser behandlas utifrån förutsättningarna på platsen.


Uppdaterad 2017-03-22