Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) är hela kommunens referensorgan och är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Kommunen ska informera rådet om planer före förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation, när det berör personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan för övergripande planeringsfrågor. Det ska samla in de funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga politiker.

I rådet finns politiker från samtliga nämnder och styrelser och de flesta funktionshinderorganisationer är också representerade.

Portabel hörselslinga

Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) har en portabel slingväska, som kan lånas av föreningar där hörselskadade deltar. Kontakta Servicecenter som sköter utlåningen.

Sammanträdesdatum 2022

Sammanträden för rådet för funktionshinderfrågor genomförs klockan 14.00 på följande datum:

  • 9 mars
  • 1 juni
  • 19 oktober

Sammanträden för rådet för funktionshinderfrågor arbetsutskott genomförs klockan 15.00 på följande datum:

  • 16 februari
  • 4 maj
  • 21 september

Hjälpte informationen på denna sida dig?