Till Karlskogas startsida

Kamerabevakning

Karlskoga kommun arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i kommunen. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till en trygg och säker miljö.

Kommunen har kamerabevakningen på strategiskt viktiga platser. Syftet är att avskräcka från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring. Platserna där kamerorna finns har valts i samråd med polisen. Vi har kameror som är placerade både inomhus och utomhus.

Vi respekterar din integritet

Kamerabevakning av personer innebär ett ingrepp i enskilds personliga integritet. Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen ska väga behovet och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Innan kommunen sätter upp kameror har vi övervägt olika förebyggande åtgärder.

Tillstånd enligt kamerabevakningslagen

Kommunens kamerabevakning har giltiga tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) då sådant tillstånd krävs och hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Tydlig information på plats

På platser där vi har kamerabevakning sätter vi upp skyltar och information om att platsen är kamerabevakad.

Hur hanterar vi det inspelade materialet?

Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Det lagrade materialet hanteras endast av Karlskoga kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter, till exempel polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen.

Så behandlar kommunen personuppgifter

Läs mer om hur Karlskoga kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Så behandlar kommunen personuppgifter - GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. På deras hemsida kan du läsa mer om hur myndigheter får arbeta med kamerabevakning.

Kamerabevakningslagen - imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?