Till Karlskogas startsida

Trygghetsvandringar

I Karlskoga har vi under flera år haft trygghetsvandringar med bred uppslutning.

Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område. Det kan vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar, boende och så vidare. Det är sällan som alla dessa möts, och det är ofta svårt för dem som bor och verkar i området att veta vart de kan vända sig med synpunkter.

Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Dialogen mellan den enskilde individen och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringarna som kan bli det konkreta resultatet av vandringen.

Genomförda trygghetsvandringar

I slutet av 2023 genomfördes två trygghetsvandringar i Karlskoga: i centrala Karlskoga på Värmlandsvägen mellan Folkets hus och Karlskoga busstation och i södra Sandviken. Under båda trygghetsvandringarna deltog boende i områdena, yrkesverksamma på platserna, kommunpolitiker och personer som av andra anledningar brukar vistas där.

Trygghetsvandring i centrala Karlskoga

Under trygghetsvandringen i centrala Karlskoga uppmärksammades att mörka platser upplevs otrygga för att det är svårt att se vad en möter, vilket Karlskoga kommun jobbar med att förebygga i hela Karlskoga. En specifik plats som lyftes fram som mörk under trygghetsvandringen var Centralplan utanför Folkets hus.

I motsats till det lyftes att platser med bra belysning upplevs som trygga, till exempel där belysning från butiker ger ljus på gångvägen, eller att det finns bra gatubelysning. Detta blev väldigt tydligt under trygghetsvandringen under den mörka tiden på dygnet.

Det framfördes även att upplevelsen av Karlskoga busstation blivit bättre ur trygghetssynpunkt efter renoveringen då platsen nu känns mindre öde.

Trygghetsvandring i östra Karlskoga

Trygghetsvandringen i Sandviken syftade till, förutom att samla in synpunkter om trygghet och otrygghet i området, att få in fler åsikter om det behövs belysning på Sandtorpsudden eller inte. Gällande belysningen på Sandtoprsudden finns det tankar om både varför och varför inte belysning ska finnas.

Lämna in synpunkter i efterhand

Hade du inte möjlighet att delta på någon av trygghetsvandringarna kan du istället lämna in synpunkterna digitalt via trygghetskartan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?