Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kartografen

Kartografens förskola ligger på Baggängen i södra området. Den består av fem avdelningar och ligger bredvid Myrans förskola med närhet till naturen.

På förskolan Kartografen finns fem avdelningar. På avdelningarna 1, 2 och 3 vistas de yngre barnen ca 1-3 år och på avdelningarna 4 och 5 de äldre ca 3-5 år.

Kartografen är en relativt ny förskola med fina, ljusa lokaler. I mitten av huset har vi en stor matsal där vi äter frukost, lunch och mellanmål. Gården har stora möjligheter till lek och utforskande och gränsar till skogen dit vi ofta går.

Barnets behov och intressen är utgångspunkten för utbildning och undervisning på förskolan och vi arbetar med olika projekt där läroplanens olika delar blir synliga och ger möjligheter till utveckling och lärande hos barnen genom många olika uttrycksformer. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. På detta sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och kan påverka dess innehåll.

Vi arbetar aktivt med att utveckla lärmiljön hos oss på Kartografen. Vi strävar efter att ha en lockande, spännande och utmanande miljö på förskolan utifrån barnens behov och intressen. Dokumentation från verksamheten är en del av lärmiljön och genom att göra den synlig för barnen kan de själva få möjlighet att reflektera över och samtala kring sitt eget lärande.

Vi har valt ut fyra värdeord som vi vill ska genomsyra utbildningen. Dessa är:

Välkomnande

Vi vill att alla som kommer till Kartografen ska känna att de är välkomna oavsett vem man är, vad man har för roll eller vilken anknytning man har till förskolan.

Glädje

Vi vill främja glädjen för barnen i att få utforska allt som fångar deras intresse utan begränsas av vuxnas föreställningar. Glädjen ligger också i att få vara del i gemenskapen på förskolan.

Utforskande

Vi vill att alla barn på Kartografen ska få upptäcka, fråga och utvecklas vidare. Det är viktigt för oss att alla barn får känna sig delaktiga och sedda.

Trygghet

Vi vill att både barn och vårdnadshavare ska känna tillit till och förtroende för pedagogerna på förskolan. Det är viktigt för oss att man vågar fråga om sådant man undrar eller lyfta något man funderar över.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Text

Introduktion förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Anmälan till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars

Här anmäler du ditt barn till barnomsorg för den stängda dagen 6 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan stänger söndag den 17 februari.

Kontaktuppgifter

E-post: kartografen@karlskoga.se

Telefonnummer:

Avdelning 1: 0586-615 71, sms: 073-765 52 56

Avdelning 2: 0586-615 72, sms: 073-765 54 29

Avdelning 3: 0586-615 74, sms: 073-765 54 86

Avdelning 4: 0586-615 76, sms: 073-765 53 30

Avdelning 5: 0586-615 86, sms: 076-496 29 26

Besöksadress:
Kartstigen 7

Namn: Anna Lundqvist

Titel: Tf. rektor förskola

E-post: anna.lundqvist@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?