Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Säg upp plats

Uppsägning från platsinnehavare

Uppsägningstiden för förskola/pedagogisk omsorg är två månader och du registrerar uppsägningen i e-tjänsten säg upp plats. Du betalar avgift under uppsägningstiden även om barnet lämnar platsen tidigare.

Uppsägningstid på två månader gäller också om du byter från en kommunal förskola till en fristående, eller tvärtom.

Gäller inte uppsägningen båda vårdnadshavarna ska du kontakta administratörer förskola. Om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen betalas hela platsen av den andra vårdnadshavaren.

Vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem måste uppehållet vara minst tre månader. Uppsägning kan inte heller ske under lov. Om behov uppstår inom tre månader blir du efterdebiterad från och med den dag barnet lämnade platsen.

Uppsägning från kommunen

Karlskoga kommun har rätt att säga upp en barnomsorgsplats om inte kraven uppfylls, exempelvis om:

  • Platsinnehavaren inte betalar sin avgift. Undantag kan göras om amorteringsplan upprättas och följs. Ny plats erbjud inte så länge skulden finns kvar med undantag om amorteringsplan finns upprättad och följs.
  • Platsinnehavaren missköter inlämnande av schema, inkomstuppgifter, intyg.
  • Barnet inte nyttjar platsen i förskola/pedagogisk omsorg på en månad utan giltigt skäl. Efter frånvaro mer än en månad måste det finnas giltiga skäl, beslut tas av förskolans rektor.

Kommunen avslutar ingen plats i förskola/pedagogisk omsorg utan att ha haft kommunikation med vårdnadshavaren.

Hjälpte informationen på denna sida dig?