Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Planarbete och stadsplanering

Möjligheten eller behovet för staten, staden, kommunen eller "det allmänna" att kunna planera och styra infrastruktur, bebyggelse utveckling med mera har till och från funnits reglerad i olika länder sedan antiken.

Dagens lagstiftning ger varje kommun rätt att planlägga mark och vatten, oavsett ägarförhållande. Detta kallas "det kommunala planmonopolet". I plan- och bygglagen regleras dock ingående hur handläggningsprocessen ska gå till och vilka rättigheter de har som berörs av planläggningen.

Översikts- och detaljplanering

På de här sidorna kan du läsa om skillnaden mellan översiktlig planering och detaljplanering och vad som är syftet med de olika planeringsinstrumenten.

Planprocessen

Se hur planprocessen går till och vid vilka tillfällen allmänheten eller enskilda personer kan ta del av och komma med synpunkter på olika planförslag och annat utredningsmaterial.

Om du ska köpa eller sälja

Om du ska köpa eller sälja ett hus eller en tomt — kontrollera alltid vilka planförutsättningar som gäller. Dvs hur får fastigheten användas och hur får den bebyggas? Detta kan på ett avgörande sätt påverka värdet på fastigheten.

Uppdaterad 2019-12-05