Till Karlskogas startsida

Utställda planförslag

Under planprocessen får fastighetsägare, myndigheter eller andra berörda tillfälle att granska och lämna skriftliga synpunkter på planförslag som är ute på samråd eller granskning.

Kommunen tar ställning till synpunkterna och bemöter dom i en samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande beroende på vart i planprocessen planförslaget befinner sig.

Här kan du ta del av planförslag som är ute på samråd och på granskning. Längst ner kan du ta del av planer som antagits av samhällsbyggnadsnämnden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?