Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vård- och omsorgsboenden och korttidsplats

I Karlskoga kommun finns fem vård- och omsorgsboenden för äldre. Det är Björkliden, Lötängen, Saxlyckan, Skrantahöjden och Torpdalen. Utöver detta finns även tillfällig hjälp att få om behov uppstår i form av korttidsvård, växelvård, trygghetsplats eller palliativ vård. Det finns bland annat på vårdboendet Treklövern.

Observera! Våra vård- och omsorgsboenden är stängda för besökare på grund av risken för spridning av Covid-19. Läs mer på kommunens sida om coranaviruset.

Rätt till vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden är till för personer med stort behov av vård och omsorg. Behovet ska vara så omfattande att vården och omsorgen inte kan ges i hemmet på ett bra sätt.

Det finns olika inriktningar på våra boenden utifrån behov. För demenssjukdom finns gruppboende och vård- och omsorgsboende. Gruppboende erbjuder mycket stimulans och olika typer av aktiviteter. Vård- och omsorgsboende passar för dig med demensdiagnos och som är i stort behov av lugn och harmoni.

Vår målsättning att erbjuda en god vård och omsorg dygnets alla timmar, oavsett de individuella behoven. I det innefattar, bland mycket annat, att erbjuda en meningsfull vardag. Alla vårdboenden är engagerade på olika sätt kring stimulans.

Så går det till

Något kösystem till boenden finns inte. Det är enbart individens behov som styr om man får en plats. För att få en bostad till förfogande måste en ansökan skickas in till kommunen vilket görs antingen via vår e-tjänst för stöd och omsorglänk till annan webbplats eller via kommunens servicecenter. Utredningen görs för att kunna bedöma hur behoven kan tillgodoses. Efter utredning ges ett skriftligt beslut.

Vid ett positivt beslut så placeras personen på en väntelista hos boendesamordnaren. När ledig plats finns så anvisas en ledig lägenhet. I Karlskoga kommun har det under lång tid inte funnits någon kö alls, såvida det inte finns önskemål om ett visst boende.

Det är möjlighet att önska boende, men det kan inte garanteras en plats direkt. Finns inte direkt en ledig lägenhet på det önskade boendet erbjuds en lägenhet på ett annat boende, men även om personen flyttar in på det erbjudna boendet finns möjligheten finns att byta när det blir en lägenhet ledig.

Bostaden och avdelningen

Varje avdelning består av 6-10 lägenheter. Alla lägenheter har tillgång till en liten köksdel, badrum, klädskåp, förråd. I lägenheten ingår säng och madrass. Utöver det används privata saker och ett eget hyreskontrakt upprättas. Vi rekommenderar starkt att upprätta en hemförsäkring.

På varje avdelning finns det ett gemensamt dagrum/allrum och kök. Det finns också tillgång finns till uteplatser, trädgårdar och/eller utemiljöer och balkonger.

På alla boenden finns larmsystem som kan anpassas efter olika individers behov.

Personal

Varje avdelning har sin egen personalgrupp och vi använder så lite timanställd personal som möjligt för att öka kontinuiteten och på så vis också tryggheten.

På varje boende finns en ansvarig enhetschef. På boendet arbetar ett team bestående av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och arbetsterapeut.

Det finns möjlighet att kontakta sjuksköterska dygnet runt. Läkarrond sker varannan vecka och har självklart ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor som också kontaktar läkare utöver ronderna om det behövs. Även en arbetsterapeut finns tillgänglig och sjukgymnast kopplas vid behov.

Alla som flyttar in på kommunens boenden får en egen kontaktperson som är ansvarig för att vården och omsorgen ska fungera så bra som möjlig. Kontaktpersonen har ett tydligt uppdrag. Om det finns ett behov av hälso- och sjukvårdsinsatser så hjälper vi till med det också.

Vår personal är delaktig, engagerad och kunnig.

Delaktighet och samarbete

 Samverkan är viktig och sker mellan den boende, närstående och personal genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar.

På varje boende finns det en anslagstavla med information som riktar sig speciellt till anhöriga och närstående.

Vid inflyttning får anhöriga, alternativt närstående, en inflyttningsmapp som innehåller all information man kan tänkas behöva. Den första kontakten tas av enhetschef som anvisar lägenheten. Varje år bjuder enheten in anhöriga och närstående till anhörigträffar. Några enheter har även anhörigråd.

Mat och måltider

På varje vård- och omsorgsboende lägger vi stor vikt vid måltiderna. En individuell kostplanplanering tas fram som underlag för kost och måltider. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål när så önskas under dygnet. Vi utgår från varje persons individuella önskemål och vanor.

Vi har ett nära samarbete med folkhälsoförvaltningen som lagar huvudkomponenterna i lunch och middags målen. En hel del mat lagas på plats. Bakning sker i stor omfattning. Doft från matlagning och bakning stimulerar sinnen och bidrar till trivsel, aptit och hemkänsla

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter är promenader, högläsning, film, sång och musik, bakning, studiecirklar, utflykter, fester, pubkvällar, raggarträffar, kräftskivor osv. Vi försöker anpassa efter önskemål samt att göra alla delaktiga i vardagssysslor som att vattna blommor, duka och liknande. På varje avdelning finns en planering för aktiviteter på grupp- och individnivå

Andakt anordnas på vård- och omsorgsboendet med jämna mellanrum.

På Facebook finns en sida där en del av aktiviteterna presenteras.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Städning, tvätt, pengar, med mera

På vård- och omsorgsboendet ansvarar kontaktpersonen för städningen i din lägenhet. All tvätt tvättas på avdelningen. Hygien hos personal är viktig och vi följer de hygienföreskrifter som finns. Vi byter även arbetskläder varje dag.

Pengar och värdesaker

Vid flytt till vård- och omsorgsboendet vill vi veta vem som sköter de ekonomiska ärendena. Värdesaker och värdefulla smycken är bra om de inte förvaras på boendet. En handkassa för små oförutsedda kostnader behövs. Pengarna förvaras i ett kassaskåp på enheten. Fotvård, massage och hårvård faktureras. Hygienartiklar beställs i första hand från ett företag och kostnaden faktureras. Om något annat önskas så diskuteras det med kontaktpersonen.

Övrigt

Frisör, massage och fotvårdsspecialist finns att tillgå efter beställning. Vid önskemål om annan utförare vidtalas kontaktperson.

Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvård en gång per år.

Seniorboende

Seniorbostäder är för personer som har fyllt 65 år och inte ha några hemmavarande barn. Det är hyreslägenheter som är tänkta att passa de som vill bo lugnt och tryggt med jämnåriga. Om du har ett stort behov av en seniorbostad finns möjlighet att få förtur. Läs mer om förur här.

Karlskogahem har seniorbostäder på flera adresser i Karlskoga. Läs mer om Karlskogahems seniorbostäder.länk till annan webbplats

Vård- och omsorgsboenden i Karlskoga kommun:

Uppdaterad 2020-06-24
Följ oss på Facebook.