Till Karlskogas startsida

Dagverksamhet

Dagverksamhet ska ge äldre personer möjlighet att bo hemma längre. Detta genom att bland annat erbjuda en social gemenskap och ge stöd i att bibehålla psykiska och kroppsliga förmågor. Dagverksamhet kan också ge avlastning till anhöriga.

Dagverksamhet Dagliljan ligger på Skrantahöjdens vårdboende. Verksamhetens lokaler finns i bottenplan och har tillgång till en trädgård som används flitigt både till promenader och umgänge. 

Verksamheten har två inriktningar och gruppindelning sker utifrån dessa:

 1. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom som bor i eget boende.
 2. Dagverksamhet med social inriktning är för personer med olika typer av funktionsnedsättning eller annat behov och bor i eget boende.

Syftet med dagverksamheten är att varje person ska få en meningsfull dag. När man åker hem gör man det med en känsla av välbefinnande. För att nå dit arbetar vi med att stimulera sinnen genom olika aktiviteter utifrån varje persons förmåga och behov. Vi fikar, umgås och trivs tillsammans med många härliga skratt. Vi firar även högtider på olika sätt.

Dagverksamhet med demensinriktning

Dagverksamheten ska ge personer med demenssymtom möjlighet att fortsätta bo kvar hemma. Tanken är också att det ska öka livskvalitén genom social gemenskap.

Syftet är att ge en trygg och meningsfull dag för personer med någon form av demenssjukdom. Den fungerar också som avlastning och stöd till anhöriga. Stor vikt läggs på social och fysisk aktivering, gemenskap och att stimulera sinnena.

På dagverksamheten har vi varierande aktiviteter som är anpassade för personer med demens, men inte minst utifrån personens eget intresse och förmåga.

Det kan vara:

 • Högläsning ur dagstidning eller böcker
 • Promenader och utevistelse
 • Gruppgymnastik
 • Lösa korsord, lyssna på musik, spela spel eller dansa
 • Högtidsfirande
 • Äta lunch tillsammans för att upprätthålla rutiner och hälsan

Avgift

Dagverksamheten är avgiftsfri men du betalar själv för mat/fika och resor.

Social dagverksamhet

Social dagverksamhet ska ge möjlighet för personer med olika typer av funktionsnedsättning att fortsätta bo hemma. Tanken är också att det ska öka livskvalitén genom en social gemenskap.

Här erbjuds stimulans i form av sällskap och gemenskap, möjlighet att bevara psykiska och fysiska förmågor genom olika typer av aktiviteter.

Det kan vara:

 • Gruppgymnastik
 • Spela spel
 • Promenera tillsammans
 • Påta i trädgården

Som deltagare erbjuds du 1-2 dagar i veckan i 3 månaders perioder.

Avgift

Dagverksamheten är avgiftsfri, men du betalar själv för mat/fika och resor.

Ansökan och kostnad

Kontakta kommunen via Servicecenter för att få hjälp med att ansöka om dagverksamhet. Ansökan till inriktning demens görs via biståndsbedömare. Ansökan till dagverksamhet med social inriktning görs via till exempel vårdlag, arbetsterapeut eller annan profession med kännedom om dig.

Dagverksamhet är avgiftsfri, men du betalar själv för mat/fika och resor. Läs mer om aktuella priser på sidan

Avgifter för vård och omsorg

Dagverksamheten är behovsprövad. Kontakta kommunen via Servicecenter för att få hjälp att ansöka.

Resor till dagverksamheten

För den som inte själv kan ta sig till dagverksamheten finns det något som kallas särskild anordnad resa som man kan ansöka om. Kontakta kommunen via Servicecenter för att få hjälp att ansökan.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?