Till Karlskogas startsida

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet är en tjänst inom kommunens vård och omsorg som erbjuder kostnadsfri information/hembesök till dig som fyller 80 år.

Informationen/hembesöken görs av personal från kommunen som berättar om vilka tjänster och insatser som finns för äldre i kommunen. Det kan handla om aktiviteter, dagverksamhet, anhörigstöd, träning, kost, trygghetslarm. Syftet med besöket är att du ska känna dig trygg.

Erbjudandet kommer med brev och med en svarstalong. Besöken är kostnadsfria och självklart helt frivilliga.

Hjälpte informationen på denna sida dig?