Till Karlskogas startsida
 • Hemvård - vård i hemmet

  Hjälp och stöd i hemmet med det du inte klarar av själv

 • Hjälpmedel

  Olika hjälpmedel som du kan få vid behov för att underlätta vardagen

 • Rehabilitering

  Stöd för att bevara eller förbättra aktivitetsförmågor

 • Trygghetslarm

  En möjlighet att kalla på hjälp i akuta situationer, till exempel vid ett fall