Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Förtur till Seniorboende

Seniorbostäder är för personer som har fyllt 65 år och inte ha några hemmavarande barn. Det är hyreslägenheter som är tänkta att passa de som vill bo lugnt och tryggt med jämnåriga.

Om du på grund av funktionsnedsättningar behöver omfattande åtgärder i din bostad i kombination med något av följande kriterier så kan du omfattas av förtur:

  • Att du önskar delta i sociala och/eller fysiska aktiviteter men att bostaden är hindrande i detta.
  • Att du upplever ofrivillig ensamhet.
  • Att du är ensamstående.

En grundförutsättning för att kunna ansöka om förtur är att du har varit folkbokförd och boende i Karlskoga kommun de senaste 24 månaderna.

Så ansöker du om förtur

Kontakta Karl­skoga kommuns Ser­vicecenter för att göra en ansökan om förtur till seniorbostad. Bedöm­ningen görs av en arbetsterapeut.

Om du bedöms ha rätt till förtur får du ett intyg och en ansökningsblankett som du sedan själv lämnar in till Karlskogahem.

Hur lång tid tar det?

Det finns ingen garanti för hur snabbt du kan få en seniorbostad, men har du en plats i förturskö så går det snabbare än om du står i den ordinarie kön.

Hjälpte informationen på denna sida dig?