Till Karlskogas startsida

Fastighetsinformation och lantmäteriarkiv

Fastighetsregistret innehåller en mängd uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Fastighetsinformation

Lantmäterimyndigheten kan inom Karlskoga kommun svara på frågor som till exempel:

  • Vem äger en viss fastighet?
  • Hur stor är min fastighet?
  • Berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • Har jag något servitut?
  • Vad innebär mitt servitut?

Fastighetsregistret består även av en registerkarta som redovisar fastighetsinformation med mera. Det är viktigt att du vet att registerkartan bara ger en grov översikt.

Beställning av information från fastighetsregistret

Information som du kan få från fastighetsregistret är till exempel lagfaren ägare, taxeringsvärde, adress till fastigheten eller rättigheter och belastningar.


Till exempel detaljplan, situationsplan eller taxeringsvärde.

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. Idag är nästan alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet. Om du söker förrättningshandlingar före 1928 hittar du dem via statliga Lantmäteriets webbtjänst Historiska kartor.

Till statliga Lantmäteriets webbtjänst - historiska kartor Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?