Till Karlskogas startsida

Kommunalt och statligt lantmäteri

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden som till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering. Myndigheten ansvarar även för fastighetsregistret inom kommunens gränser.

Organisatoriskt sett är den kommunala lantmäterimyndigheten placerad inom Karlskoga kommun. Då den kommunala lantmäterimyndigheten är en egen myndighet så kan det dock innebära att myndigheten är motpart till kommunen i olika ärenden. Lantmäterimyndigheten är dock alltid opartisk.

I de kommuner som inte har en kommunal lantmäterimyndighet så handlägger det statliga Lantmäteriet alla lantmäteriärenden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?