Till Karlskogas startsida

Allmänhetens frågestund

Från och med 2023 bjuder kommunfullmäktige in till allmänhetens frågestund.

Två gånger om året, i maj och november, kan du som medborgare ställa en fråga till våra folkvalda politiker som är ordförande i kommunstyrelsen eller någon nämnd. Fråga får också ställas till ordförande i våra kommunala bolag.

Du anmäler din fråga via webbformuläret här på sidan senast två veckor innan sammanträdet. Du får sedan komma till fullmäktiges sammanträde och läsa upp din fråga och får då svar från den du ställt frågan till. Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och röra kommunens verksamheter. Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Skriv ner din fråga eller bifoga en fil med din fråga

Allmänhetens frågestund för 2024

  • 21 maj
  • 12 november

Samtliga sammanträden för kommunfullmäktige börjar klockan 13:00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?