Till Karlskogas startsida

Kommunledningskontoret

Ledningskontoret har cirka 70 anställda och svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet. Förvaltningsledningen ansvarar för ledningen och utvecklingen av kommunen som helhet.

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • IT-enheten
  • Kanslienheten
  • Kvalitet och projekt
  • PR- och marknadsavdelningen
  • Samhällsledningsavdelningen
  • Servicecenter

Förvaltningschef

Susanne Afzelius, kommundirektör

Kontaktuppgifter

E-post: kommunstyrelsen@karlskoga.se (kommunstyrelsens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00  (servicecenter)

Besöksadress:
Kommunstyrelsens hus
Katrinedalsgatan 4

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-17.00

Postadress:
Karlskoga kommun
1. Kommunledningskontoret
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?