Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kommunstyrelsens ledningskontor

Ledningskontoret har cirka 70 anställda och svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet. Förvaltningsledningen ansvarar för ledningen och utvecklingen av kommunen som helhet.

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • IT-enheten
  • Kanslienheten
  • Kvalitet- och projekt
  • Näringsliv- och tillväxt
  • PR- och marknadsavdelningen
  • Servicecenter

Förvaltningschef: Susanne Afzelius, kommundirektör

Kontaktuppgifter

E-post: kommunstyrelsen@karlskoga.se (kommunstyrelsens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00  (Servicecenter)

Besöksadress:
Kommunstyrelsens hus
Katrinedalsgatan 4

Öppettider:
Måndag-fredag 07.30-17.00

Postadress:
Karlskoga kommun
1. Kommunstyrelsens ledningskontor
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?