Till Karlskogas startsida

Barnrättskommun

Karlskoga och Degerfors kommuner diplomerades som Barnrättskommuner av UNICEF oktober 2019.

Diplomeringen innebär ett erkännande av ett aktivt, självkritiskt och utvecklande arbete för att stärka, skydda och främja barnets rättigheter. Metoden Barnrätts­kommun är ett verktyg för kommuner att implemen­tera barn­konven­tionen, så att den genom­syrar hela verk­sam­heten.

Arbetet utgår från UNICEF:s mål för en Barnrättskommun:

  1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen
    och efterlevs på alla nivåer.
  2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.
  3. Barn kan delta i planering, utformning och utvärdering av den verksamhet som är avsedd för dem.
  4. Barn upplever trygghet i sin kommun.
  5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som
    rör barn.

Barnrättskommun, vad är det?

En Barnrättskommun utgår från barnets bästa i sitt arbete och vågar vara självkritisk. I en Barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande viktiga i beslut som rör barn. En Barnrättskommun kan och vill göra skillnad för barn och unga. Metoden bygger på analys, planering, opinionsbildning och åtgärdsverktyg som gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, städer och samhällen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?