Till Karlskogas startsida

Snöröjning och halkbekämpning

Vi ansvarar för snöröjningen och halkbekämpning i Karlskoga Karlskogas gator, trafikleder, gång- och cykelbanor, förskolor och skolor.

vägbloggen hittar du löpande information om snöröjning och halkbekämpning.

Så här arbetar vi med snöröjning

I Karlskoga kommun har vi en arbetsledare i beredskap dygnet runt under vinterhalvåret. Vid risk för halka, snöfall eller fortsatt snöfall åker arbetsledaren förutbestämda rutter för att göra en samlad riskbedömning av väglaget i hela kommunen. Det sker både dag- och nattetid. Arbetsledaren mäter också gällande snödjup för att avgöra när det är dags att påbörja snöröjning.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning.

Hur prioriterar ni snöröjningen?

När snöröjningen börjar beror på hur mycket snö det har kommit. Vi prioriterar utifrån följande nivåer:

  1. Mindre än 4 centimeter snö plogar och saltar större leder. Vi plogar gång- och cykelvägar, kommunala fastigheter, förskolor.
  2. Vid 4-7 centimeter snö. Plogning av huvudgator, bussfickor, plogning även det som ingår i nivå 1 om det inte redan är gjort.
  3. Från 7 centimeter och uppåt. Plogning av bostadsgator, skolor och övriga platser. Vi plogar även det som ingår i nivå 1 och 2 om det inte redan är gjort.

Plogning och sandning görs dels med kommunens egna resurser och med hjälp av underentreprenörer.

När påbörjas snöröjningen?

Vi påbörjar inte snöröjningen under pågående snöfall. I vissa fall vid långvarigt och mycket snö kan vi åka ut ändå. Efter ett normalt snöfall är snöröjningen vara klar efter 8-10 timmar.

När plogas det på skolgårdar?

Vid snöfall från 7 cm och uppåt plogas bostadsgator, skolor och övriga platser. Vi plogar även det som ingår i nivå 1 och 2 om det inte redan är gjort. Vi plogar inte skolgårdar under dagtid, mellan klockan 06:00-18:00, med tanke på de risker som finns när verksamheten är igång.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gångbanor, trottoarer och trappor utanför den egna fastigheten. Det gäller både vid snö och halka upp till 3 meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för att ytan utanför tomtgränsen är tillräcklig för att gående ska kunna ta sig fram, vilket innebär en yta på minst 0,75 meter.

Tänk på att skotta bort snö vid din brevlåda och soptunna så att du kan få din post och att dina sopor kan hämtas. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan, utan lägg istället snön på lämplig plats där den inte hindrar framkomligheten. Det är också fastighetsägarens ansvar att skotta bort den eventuella sträng med snö som blir efter plogbilen.

Var kan jag hämta sand?

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan då komma och hämta sand för privat bruk på Svetsarevägen 5 i Karlskoga. Skyltning på plats visar var sandhögen finns. Kom ihåg att ta med egen spade och hink eller något annat att ta med sanden i.

De sandlådor som är utplacerade i vägkanten är främst till för kommunen när vi sandar Karlskogas gator.

Vem ansvarar för plogning av busshållplatser?

Karlskoga kommun ansvarar för plogning vid de busshållplatser där vi är väghållare.

Trafikverket ansvarar för snöröjning vid busshållplatser längs E18, Degerforsvägen, Länsväg 555, Noravägen från Stolpängsvägen och norrut, Drottningvägen, från Haren och norrut mot Gälleråsen.

Hur jobbar ni med isrivning och bortforsling av snö?

När gator och vägar börjar bli spåriga och håliga av is ger vi oss ut och isriver för att få en jämnare körbana. Vi prioriterar de vägar med högt trafikflöde.Vid stora snömängder kör vi bort snön i centrum i första hand, därefter fortsätter vi med vägar med högt trafikflöde. I kvarter och bostadsområden forslas snön bort när det blir alltför stora snömänger för att få plats med längs med gatorna. Det är en bedömning som görs från fall till fall.

Hur jobbar ni med snöröjning på gång- och cykelbanor?

Gång- och cykelvägar har högsta prioritet tillsammans med förskolor, bussgator och trafikleder och snöröjs först.

Trottoarer och vissa gångvägar varken plogas eller halkbekämpas.

Jag har fått en skada på min egendom efter plogning, vad ska jag göra?

Anmälan om skada på egendom och ersättningsanspråk görs direkt till Karlskoga kommun via e-tjänst.

Registrera försäkringsärende och ersättningsanspråk på kommunen - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag behöver hjälp med att ta bort en snövall vid min tomt

Det är fastighetsägarens ansvar att skotta bort den eventuella sträng med snö som blir efter plogbilen. Om man inte har möjlighet att själv göra det finns det privata aktörer där man kan beställa hjälp med snöskottning.

När sandar och saltar ni?

Vi sandar oftast efter avslutad plogning på samtliga ytor där det plogas, exempelvis gång- och cykelvägar, torg, utsatta platser och busshållplatser. Trafikleder och vägar med högt trafikflöde halkbekämpas med salt vid halka. Vid riktigt kallt väder så hjälper inte salt eller sand på samma sätt som vid varmare temperaturer, därför avvaktar vi med åtgärder i sådana lägen.

Är det tillåtet att skotta ut snö från garageuppfarten på gatan?

Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan, utan lägg istället snön på lämplig plats där den inte hindrar framkomligheten.

När snöröjer ni i mitt område?

Vi kan tyvärr inte säga när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt. Plogbilarnas distrikt kan ta upp till 8-10 timmar att ploga.

Enligt våra riktlinjer så börjar vi plogningsarbetena enligt följande:

  1. Mindre än 4 centimeter snö: Plogar och saltar större leder. Vi plogar gång- och cykelvägar, kommunala fastigheter, förskolor.
  2. Vid 4-7 centimeter snö: Plogning av huvudgator, bussfickor, plogning även det som ingår i nivå 1 om det inte redan är gjort.
  3. Från 7 centimeter och uppåt. Plogning av bostadsgator, skolor och övriga platser. Vi plogar även det som ingår i nivå 1 och 2 om det inte redan är gjort.

Hjälpte informationen på denna sida dig?