Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Samhällsorientering

Varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända och deras anhöriga samhällsorientering. Detta gäller även invandrare som sökt sig till och bosatt sig i Sverige utom ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/-forskare.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Centrala delar i samhällsorienteringen är att den ska omfatta 100 timmar, ge utrymme för dialog och reflektion samt kommuniceras på modersmål, lätt svenska eller annat språk som den nyanlände behärskar väl.

Samhällsorienteringen innehåller åtta olika delar:​

  1. Att komma till Sverige​
  2. Att bo i Sverige​
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige​
  4. Individens rättigheter och skyldigheter​
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige​
  6. Att påverka i Sverige​
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige​
  8. Att åldras i Sverige

Samhällsorientering i samverkan i Örebro län​

I Örebro län samverkar kommunerna Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommun för att erbjuda nyanlända samhällsorientering.​
Utbildningsverksamheten samordnas av ett gemensamt SO-kansli som har sitt säte i Karlskoga.​

Det vanligaste sättet utbildningarna genomförs på är en dag i veckan under sexton veckor i hemkommunen. Det förekommer också distansundervisning och intensivutbildningar.

Kontaktuppgifter

SO-kansliet

E-post: sokansli@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?