Till Karlskogas startsida

Effektiv och hållbar produktion

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSPERIOD! Nu startar vi en kort, eftergymnasial utbildning som går att kombinera med arbete.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera olika ämnesområden.

Om Yrkeshögskolan Karlskoga

Information om Yrkeshögskolan Karlskoga.