Till Karlskogas startsida

Avancerad CNC-tekniker - Blått certifikat

Eftergymnasial utbildning som leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Effektiv och hållbar produktion

NY ANSÖKNINGSPERIOD ÖPPEN! Nu startar vi en kort, eftergymnasial utbildning som går att kombinera med arbete.

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera olika ämnesområden.

Om Yrkeshögskolan Karlskoga

Information om Yrkeshögskolan Karlskoga.